Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse och funktionärer

Styrelse 2023-2024

Ordförande
Lars Möller, tel. 0706-79 01 88, e-post: lars.moller@telia.com

Vice ordförande
Bert-Ove Bejevik, tel. 0732-63 56 21, e-post: bert-ove.bejevik@sxk.se

Skattmästare
Ronny Thorn, tel. 0705-218 067, e-post: ronny.thorn@telia.com

Sekreterare
Stefan Berg, tel. 0708-620 820, e-post: stefan.berg@hvik.se

Ledamöter
Annica Lindgren, tel. 0736 63 62 84, e-post: lindgren.annica68@gmail.com
Claes Redin, tel.  0708-25 73 31, e-post: claes.redin@gmail.com
Sven-Olov  Lindström, tel. 0706-916 957, e-post: sv.lindstrom@telia.com
Tommy Erlandsson, tel. 0706-506 921, e-post: gamlaberg@gmail.com


Kommittéer

Båttekniska
Per Carlsson, tel. 0708-21 35 00, epost: pelle@aspec.nu
Lars Möller, Jörgen Palme, Göran Ekelund, Svante Rosén

Eskader
Stefan Berg, tel. 0708-620 820, e-post: stefan.berg@hvik.se

Hamn och Farled
Mårten Dunér, tel. 072-720 1299, e-post: marten.duner@icloud.com
Peter Borenberg, Lars Möller, Tommy Carlsson, Jan-Erik Yllenius, Magnus Andersson, Anders Nilsson 

Information
Annica Lindgren, tel. 0736-63 62 84 (web-ansvarig), e-post: lindgren.annica68@gmail.com
Britt-Marie Österling(redaktör Kretsaktuellt), e-post: bm@cognetix.se

Kvinna Ombord
Annica Lindgren, tel. 0736-63 62 84, e-post: lindgren.annica68@gmail.com

Miljö
Bert-Ove Bejevik, tel. 0732-63 56 21, e-post: bertove.udden@icloud.com
Stefan Berg, Mårten Dunér

Utklippan
Bengt Niklasson, 0706-813 105, e-post: bengt.niklasson@telia.com

24-timmars
Lars Möller, tel. 0706-79 01 88, e-post: lars.moller@telia.com
Bert-Ove Bejevik, tel. 0732-63 56 21, e-post: bertove.udden@icloud.com
Mårten Dunér, tel. 072-720 1299, e-post: marten.duner@icloud.com

Revisorer
Hans Magnusson, tel. 0708-712 428, e-post: hma1@telia.com
Göran Ekelund, tel. 0709-651 216, e-post: gekelund51@gmail.com
Ulf Gustafsson, (suppl.), tel. 0709-16 51 61, e-post:  ulf.bg@hotmail.com

Valberedning
Per Carlsson, tel. 0708-21 35 00, epost: pelle@aspec.nu
Jan Petersson, tel.0732-29 56 04, e-post:  janita.petersson@gmail.com