Hoppa till huvudinnehåll

Underhåll av båttoa

Kontrollera toatanksavluftningen

Röranslutningen för avluftningen i toatanken kan med tiden täppas till. Det märks bl.a. på så sätt att när Du tömmer tanken så töms även toaletten eller att det bubblar i toastolen efter utpumpning. Tag för vana att kolla att inte röret är täppt. Rensa vid behov.

Kalkavlagringar i båttoan

Utfällningar av urin löses upp med en mild syra t.ex. myrsyra utblandad i vatten. Myrsyra används bl.a. till att konservera ensilage, som härdare till trälim vid båtbygge mm. Bäst är att göra ren toan demonterad i samband med det årliga underhållet. Använd skyddshandskar och akta ögonen. Låt stå över natten. Skölj väl. Undvik att metalldelar under längre tid får ligga i syran. Spola inte ut syran i toatanken.

Toapumpen går trögt

Toapumpar som går trögt smörjs med pump- eller silikonfett. Använd inte matolja eller mineralolja! Det är inte säkert att alla gummidetaljer är oljebeständiga. Detta gäller speciellt utloppsventilen.

Anders Konow