Hoppa till huvudinnehåll

Tips vid limning av trä

Limning

När jag limmar trä strör jag några korn fin sand i fogen på ställen där jag vet att jag inte skall hyvla. Sanden skall vara mycket finkornig.
Sanden förhindrar att träbitarna glider när man drar åt skruvtvingarna. Metoden är mycket bättre än att sätta in avknipsade spikar då den är snabbare och medger möjlighet till efterjustering innan skruvtvingarna dragits åt för hårt.

Anders Konow