Hoppa till huvudinnehåll

Rusande dieselmotor

Flera obehagliga och allvarliga tillbud med rusande dieselmotorer har kommit till SXK:s kännedom och diskuterats i Tekniska nämnden.

Orsaken till att en rusning inträffar kan vara flera. Det kan t.ex. bero på ett mekaniskt fel i överföring mellan reglage och insprutningspump eller en sliten varvtalsregulator som hänger sig. Men det behöver inte vara ett mekaniskt fel utan bero på att smörjolja sugs in via vevhusventilationen. Detta kan vara förorsakat av för mycket smörjolja, för tunn olja (för låg viskositet), lutande motor p.g.a. krängning eller starkt lutande montage (markeringen på oljestickan stämmer inte).

Segla inte med krängning och med motorn igång samtidigt. Krängningen kan antingen förorsaka torrkörning med haveri som följd eller att oljan piskas till skum så att den pressas upp i vevhusventilationen under högt tryck. Har motorn sluten vevhusventilation går oljan då rakt in i cylindrarna.
Fyll absolut inte på för mycket olja.

Om motorn ej går att stoppa på normalt sätt - Vad bör man och bör man inte göra i en sådan situation?

Tillförsel av bränsle eller luft måste avbrytas vilket kanske inte är så lätt om man är oförberedd.

Att stänga bränslekranen om motorn går på smörjoljan hjälper inte.

I ett sådant läge återstår bara att stoppa lufttillförseln. Att sätta handen för luftintaget har sina risker då suget är mycket kraftigt - Du kan få rejäla sugmärken - och så kanske inte antalet händer räcker till om motorn har flera cylindrar och luftintag.

Det kan vara klokt att i motorrummet, strategiskt placerade, ha proppar som lätt kan stoppas in i luftintagen. Tänk på att propparna måste vara tillräckligt styva och stora så att de inte sugs in och förstör motorn!

Gummiproppar eller stabila korkar går bra - trä är mindre lämpligt.

Har luftintagen s.k. snapshål kan det vara klokt att i förväg ha täppt till dessa.

Vad Du absolut inte skall göra är att kapa en bränsleledning - det kan sluta med en rejäl brasa!

Att använda ventillyftarna kan ha sina risker - om det nu inte uttryckligt står i instruktionsboken att det får göras under gång. Risken är annars uppenbar att motorn går sönder.

Olle Mathiasson