Hoppa till huvudinnehåll

Om klämkopplingar och tappade propelleraxlar

Många är de tillbud och olyckor som jag fått höra om där i bästa fall axeln åkt ut och fastnat i rodret.
Ett tillbud, som jag blev vittne till på Hanö, hade kunnat sluta olyckligt om inte skepparn haft sinnesnärvaro att snabbt dra båten in på grunt vatten. Axel och propeller hamnade på hamnens botten.
När klämkopplingar varit inblandad är den mest troliga orsaken felmontage.
Vid monteringen får det inte finnas något spår av fett på axeln eller i kopplingen. Tvätta därför noga med lösningsmedel.
Kopplingens skruvar måste dras med momentnyckel helt enligt fabrikantens anvisningar.
Vissa kopplingar har en stoppskruv som är tänkt att förhindra att axeln glider ut ur kopplingen.
Stoppskruven är vanligen spetsig eller skålad. Denna typ av skruv flyttar klämkraften från kopplingen till stoppskruven vilket i och med detta riskerar hela kopplingens klämmande funktion. Har Du en sådan stoppskruv är det sämre än ingen!
Vill Du som extra säkerhet trots allt ha en stoppskruv för att förhindra att axeln glider ut skall Du använda en skruv med cylindrisk spets som passar i ett cylindriskt hål borrat i axeln till ca 5 mm djup. Skruva in stoppskruven så att den nästan bottnar i hålet sedan klämkopplingen dragits åt för gott. Det är viktigt att inte stoppskruven pressar på axeln!
Lås skruven med en mutter eller motsvarande.
M10 med Ø 8 mm spets är lagom till fritidsbåtar. Det kan vara svårt att få tag på stoppskruv med cylindrisk spets men i en svarv går det att ordna.

Ett annat enkelt och effektivt sätt är att på axeln montera en slangklämma ca 5 mm för om packboxen. Tänk bara på att om axeln åker ut kan vissa typer av packboxar skadas - men axeln stannar i varje fall kvar i båten.

Anders Konow