Hoppa till huvudinnehåll

Bränslesystemet

Tankning av diesel
De flesta påfyllningsrör mynnar ut i tankens övre del. Detta medför att om Du tankar med tratt så kommer dieseloljan att skumma med risk för att skummet snabbt fyller påfyllningsrör och avluftning trots att tanken inte är full.
Skumbildningen förhindras om man förlänger tratten med en slang som når ner under vätskenivån i tanken. Se till att slangen sitter fast på tratten!
Tankar Du ur dunk eller ur fat är en impellerpump, driven av en borrmaskin, ett utmärkt sätt att förenkla tankningen och undvika spill. Låt även då slangen gå ner under vätskeytan i tanken. (Clas Ohlson har pumpar).

Tankavluftning
För att minska risken för att vatten kommer in genom avluftningen samt som en fälla för skum vid tankning har jag monterat en behållare på avluftningsslangen mellan tanken och avluftningsventilen. Behållaren utgörs av en ca 1 liters polytenburk (flaska) med skruvlock. I locket har jag monterat två slangnipplar till vilka slangarna från tanken och till avluftningsventilen kopplats. Burken skall stå upprätt och slangarna dras så att lågpunkter med fickor undviks.
Med detta system kan man lätt se om vatten kommer in eller om diesel går ut. Bäst är att montera burken så att man kan hålla ett öga på den vid tankning. Burken går lätt att skruva bort från locket för att tömmas.

Tanklocket
Locket går lättare att öppna om gängan och tätningsringen smörjs med pumpfett (eller vaselin).

Kondens
Båten utsätts för betydligt större temperaturväxlingar då den står på land på vintern än då den ligger i sjön. En mild fuktig vinterdag efter flera dagars kyla kan man ofta se frost på skrovet utanför bränsletanken. Vid dessa temperaturväxlingar andas en nästan tom bränsletank mera än en full. Fuktig luft fäller ut vatten när den kommer in i den kalla tanken. Utfällningen av kondensvatten i tanken minskar om Du tankar fullt på hösten.

Bottensugning av bränsletanken
Bottensug bränsletanken minst en gång per år. Med t.ex. pumpen för oljebyte, slangar och ett rör går det lätt att suga upp bottensatsen genom härför avsedda öppningar, påfyllningsröret eller genom hålet för tankmätaren. Vid vinteruppläggningen kan man även ställa båten med en passande lutning så att lägsta punkten kommer lägligt för bottensugning. (Om Du nu inte har en manlucka)

Anders Konow