Hoppa till huvudinnehåll

Borrning

Borra hål i skrov
Om du skall borra ett hål genom skrovet och bara inuti båten kan precisera hålets läge men borrning måste ske utifrån - gör då så här: Fäst en liten kort magnet på skrovet inuti båten rakt över det tänkta hålet. Med en liten enkel kompassnål, en orienteringskompass eller någon ännu enklare typ, kan du sedan lätt "nosa" dej fram till magnetens läge och det ställe där du sedan sätter borrspetsen. Och är du av en mycket skeptisk natur - borra då först med en mycket smal borr.

Borra i aluminium
Aluminium - speciellt Al-legeringar - härdar ibland då de utsätts för slag av t.ex. en körnare. Undvik alltså att körna före borrning av ett hål. Borra i stället först med ett litet smalt borr. Det är också lättare att få hålet på rätt ställe eftersom ett körnslag ofta "drar" åt något håll. Du har vanligtvis även en lugnare och noggrannare kontroll på ett litet borr. 

Borrning på cylindriskt föremål
Har Du ibland "läst" över en cylindrisk bit - ett rör t.ex. - som Du försökt spänna upp i ett skruvstycke för att borra ett radiellt hål genom - utan att först hjälpa upp situationen med hjälp av ett körnslag. Borren bara halkar av åt ena eller andra hållet.
För att få borren precis över cirkelns topp kan man göra så här:
Vrid borren så att dess egg blir riktad längs med den cylindriska ytan (röret). Placera en liten plan plåtbit under borren. Kläm försiktigt plåtbiten mot cylinderytan med hjälp av borren. Plåtbiten kommer att tippa åt endera hållet om borren är felriktad. När allt är OK förblir plåtbiten horisontell.
(Metoden kan också användas för höjdinställning av svarvstål)

Aron