Hoppa till huvudinnehåll

Navigationshandledningar

inom SXK Skelleftekretsens område:

  • Norra Bottenhavet
  • Norra Kvarken
  • Bottenviken

Vissa går att få tag på medan andra äldre publikationer kan vara slutsålda, kolla med utgivaren.

Norrlandskust
SXK:s årsbok 2009. Erik Nyströms inspirerande bok om natur-, klubb- och gästhamnar i Bottenhavet och Bottenviken. ISBN 978-91-574-8023-1.

Bottenvikaren
Hamnar, farleder och utflyktsmål i Norrbottens skärgård (Pite-Rönnskär - Haparanda).
"Allt" finns med. Utgiven av Bottenvikens BF och kustkommunerna år 2000.

Luleå Skärgård
Utflyktsmål, inseglingsvägar, gästhamnar, naturreservat och fågelskydd inom Luleå Kommun, (Alhamn - Råneå). Producerad av Luleå Kommuns informationsavd 1987.

Din egen lots till Luleå skärgård
Sjökortsutdrag, foton och textbeskrivningar. ”Praktverk” med ”allt”om Luleås skärgård.
Ca 595 kr. Utgiven av Luleå Kommun 1999. ISBN 91-630-7836-8.

Båtleder i Luleå Skärgård
Sjökort över delar av Luleå skärgård utgivet av Luleå kommun 1995.

Sjökort Luleå-Boden
Sjökort över Luleälven utgivet av Bodens och Luleås kommuner och Vattenfall 1993.

Piteå - Baggen
Sjökort över området nord och ost om Piteå utgivet av Piteå Båtklubb i samarbete med Piteå kommun 1988.

Svensbyfjärden och Piteälven
Sjökort över området Bergsviksbron - Arnemark utgivet av Piteå Båtklubb i samarbete med Piteå kommun 1986.

SXK Skelleftekrets Hamn & farledsskisser
Pärm med 12 blad beskrivande ett antal områden, från Bäckfjärden till Buskösundet, inom Skellefteå kommun. Framtagna 1971-1992, senast revierade 2001.

Med båt längs Skellefteälven
Ledbeskrivning och tips på strandhugg i Skellefteälven. Utgiven av Bureå Båtsällskap 1999.

Kustens Pärlor
Hamnar och leder på Västerbottenskusten, (Rundvik - Pite-Rönnskär). Utgiven av Västerbottens Båtförbund 1990. Innehållet ur Båtsportguide 1984som tidigare var bilaga till båtsportkortet Sikeå- Högbonden.

Båtguide för Umeå kustkommun
Ett antal hamnar och leder inom Umeå kommun, (Norrbyskär -Holmön). Utgiven av Fritid Umeå och Umeå Motorbåtssällskap ca 1992.

Kustguide Bottenhavskusten
Hamnar mm Öregrund - Skagsudde. Utgiven av bl a Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Uppdaterad och nytryckt några gånger.

Svensk Kusthandbok nr 4
Sjöfartsverkets utförliga beskrivning över leder och byggda hamnar med flygfoton. Eggegrund – Haparanda, utgiven 1991. Nytrycks inte.

Gästhamnsguiden
Årlig gästhamnsförteckning från Gästhamnsguiden AB. Ganska aktuell vad gäller t ex service i hamnen, livsmedel, bränsle, kommunikationer mm. Uppgifter uppdateras inte årligen. Även uppgifter om t ex skydd för vindar.

Svenska Gästhamnar
Årlig gästhamnsförteckning från Info Team AB. Liknande uppgifter som Gästhamnsguiden.

Solrutten Guide
Hamnar mm Nådendal - Tornio med tyngdpunkt på sträckan Yttergrund - Karleby. Utgiven av Projekt Solrutten, Vasa 1994.

Besökshamnar
Förteckning på alla typer av hamnar, från hemmahamnar till nödhamnar, för fritidsbåtar i olika områden av Finland. Skisser och uppgifter om service mm för varje hamn. Medföljer som bilaga till finska sjökortsserier (båtsportkort). Utges av Sjöfartsstyrelsen och Finlands Turistförbund.

Färdmål Finland Åland
SXKs utförliga beskrivning med ”allt” som kan var till nytta för en båtturist. Finlands kuster och Åland med ledbeskrivningar, tips på hamnar, ombud, besöksmål mm mm. Utgiven av Svenska Kryssarklubbens ”långfärdskommitte ost” 1999