Hoppa till huvudinnehåll

Händelser på Gåsören

                       2001

Isens framfart över Gåsörens pir 2001-05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

                      

                           2003

Inför fyråtertändningen 16 augusti 2003.

Dessa 7 bilder är tagna av Norran pressfotograf Roine Sandlén och publiceras med fotografens tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Här följer Thomas Hedmans tal vid återtändningen:

Skelleftehamn 2003-08-16

Återtändning av G:a Gåsörens fyr som Occas fyr ( tillfällig )

Gamla Gåsörens fyr uppfördes 1881, tändes den 13 augusti 1881. Som första fyrvaktare antogs Carl Svensson och sjunde och sista var Oscar Edvard Svenonius, år 1921. Fyren hade en fotogendriven fyrapparat av 4:e ordningen storlek ( 500 mm diameter ) med vitt ljus av tre olika karaktärer.                                                                                                              Lysvidden var 11,5 nautiska mil ( 21 km ) , ljusstyrkan angavs till 600 Heffnerljus. Fyren var då i drift mellan 1 augusti till 15 november eller om vädersituationen tillät, fram till 1 december. Den var i drift mellan åren 1881 till 1921 då den ersattes av den modernare och högre nya Gåsörens fyr, 50 meter väster ut.                                                                                         Linsen som vi nu monterat är av 6:e ordningens storlek, har en brännvidd av 150 mm och en diameter av 300 mm. Fyren återfår inte sin gamla karaktär på grund av att avståndet mellan dom båda fyrarna bara är 50 meter, utan återtänds som en Occas fyr med en lysperiod av 10 sekunder ( 8 sek ljus och 2 sek mörk ) lysvidden blir cirka 5 nautiska mil och lyshöjden 11 meter.

Att vi idag är ute på ön Gåsören och också är ägare till både fyr och lotshus ska vi tacka många av våra medlemmar och speciellt Lilian Lundmark och hennes avlidna make Tage, som var vår hedersordförande fram till han lämnade oss år 2000. Tage lyckades 1985 få till stånd att vi fick arrendera fyrhuset och år 1992 fick vi möjlighet att köpa fastigheterna av Statens Fastighetsverk

År 2001 byggnadsminnesförklarades fyrhuset, stenkällaren, uthuset med vedbod och afträde.

Maria Appelstam-Häll på Skellefteå Museum har varit till stor hjälp vid renoveringen av fyrhuset.

Första kontakten för att få till stånd en återtändning togs den 21 januari år 2001. Kontaktpersoner hos Sjöfartsverket har varit trafikområdeschefen Sven Haneborn och hans ställföreträdare Mikael Pesula.

Lokalt på Skellefteå lotsplats har framför allt Anders Jannesson varit till stor hjälp.

Från Svenska Fyrsällskapet har vi fått råd och stort stöd av Esbjörn Hillberg, Dan Thunman och Magnus Rietz. Kryssarklubbens Skelleftekrets har allt sedan återtändningsprojektet startade varit medlem i Sv. Fyrsällskapet.

Stort tack till Christian Lagerwall på Sjöfartsverket i Norrköping som gjort det möjligt för oss att låna en fyrlins till vår fyr.

Och till sist vår egen nestor i hamn och farleds kommittén, tack Lars-Jonny Landström för ditt stöd.

Nu i dag så skall vi åter tända fyren och kanske det är dags att återinföra en fyrvaktare på ön, efter att den saknat en sådan i 82 år.

Thomas Hedman

 

Ordf. Hans Burman informerar om aftonens och kvällens program

 

 

Sjöfartsverkets repr. lotsen Björn Danielsson överlämnar tillståndet att återtända g:a Gåsörens Fyr till Thomas Hedman.

 

 

 

Förberedelser pågår

 

 

Nu tänder vi strax......

 

 

 

 

Ljus i fyren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrvaktare på trappan igen efter 82 år!

 

 

 

 

Kryssarklubbens framtid...

 

 

Det börjar skymma...

 

 

Ljusa - funderingar?

 

 

Från ovan .....

 

 

Anländande besökare

 

 

Skymning

 

 

Nattsegling

 

 

Ovanstående bilder är fotograferade av Johnny Lindbergh

-------------------------------------------------------------------------------------

 

                      2004

25 augusti 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

                      2005

Fyrar i nattens mörker, oktober 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparation av hamnen 6 december 2005

Kassunen sjösatt

 

 

 

 

 

Projektledare Stellan H.

 

 

 

 

 

Kassunen på väg

 

 

 

 

 

Alla ska nog inte till Gåsören idag....

 

 

 

 

Gåsörens hamn kl.09

 

 

 

 

 

Snart i rätt position

 

 

 

 

 

Bogserbåtsskepparen Thomas W.

 

 

 

 

Allt enligt planerna ..... hittills...

 

 

 

 

 

Vattenståndet är inte till vår fördel idag.

 

 

 

 

Fyllnadsmaterial till kassunen

 

 

 

 

 

Kassunen måste lyftas på plats

 

 

 

 

Kassunen äntligen på plats

 

 

 

 

 

Hamnreparationerna fortsätter 22 december 2005

Bogserbåt och pråm på plats igen

 

 

 

 

Morgonen gryr

 

 

 

 

 

Vy från vår egen fyr

 

 

 

 

 

Kassunens kajdäck lyfts på plats

 

 

 

 

Kassunens kajdäck lyfts på plats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André J, Stellan H och Anders K från Tekniska Kontoret.

 

 

 

Kajdäcket fixeras med hjälp av armeringsjärn.

 

 

 

 

Sprängsten läggs också efter denna pirarm

 

 

 

 

Första båten i den återuppståndna hamnen blev kommunens arbetsbåt Örjan.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

                       2007

 

Majaktiviteter

Foton fr. gamla hemsidan (9 bilder)

30 maj hade Gåsören besök av SXK-Riks.

Sjöräddningsbåten ordnade transporten.

 

 

 

Uppställning för fotografering.

 

 

 

 

 

Några av kretsens styrelseledamöter och funktionäer hade ett möte med SXK:s riksordförande Claes Grönberg, Styrelseledamoten Kjell Olsson samt kanslichefen Per Berkhuizen

 

 

26 maj var det arbetsdag på Gåsören. 

 Anders och en dykare.

 

 

 

 

Jonas och Elin målade bastun

 

 

 

 

 

....och kättinga, dom finns på botten....

 

 

 

 

Thomas målade vitt på pirarna

 

 

 

 

 

Ulf fixade grillringarna

 

 

 

 

 

Fyrstugan i aftonsol

 

 

 

 

 

 

Säsonginvigning 16 juni

Några beundrade utsikten

 

 

 

 

 

 

 

Foto Eva Burström

 

och inspekterade fyren

 

 

 

Foto Eva Burström

 

Andra grillade

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

 Det blir nog gott, det här!

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

Hamnbild.

Här följer ett antal sådana

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

 

 

 

Foto Ulf Bregqvist

 

Nya hamnen, sedd från land

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

Gåsörens nya fyr i aftonsol

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

Hamnen och nya fyren

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

Hamnen ur en annan vinkel

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

Just det! Välkommen till Gåsören

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

Kryssarklubbare som väntar på att festen ska börja.

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

 Kretsens framtid....

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

Festdeltagare

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

Ännu fler festdeltagare

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

God mat

 

 

 

Foto Eva Burström

 

Man äter och äter

 

 

 

Foto Eva Burström

 

Gott

 

 

 

Foto Eva Burström

 

 

 

 

Foto Eva Burström

 

Sparbanksstiftelsens ordf. Lorents

 

 

Foto Eva Burström 

 

Kretsens ordf. Hans

 

 

 

Foto Eva Burström

 

Sparbanksdirektören överlämnar en check till kretsen

 

 

Foto Eva Burström

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                   2008

Surströmmingsfest 23 augusti

Foto Ulf Bergqvist (5 bilder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

                  2009

Grillfest 4 juli

Foto Eva Burström (6 bilder)

I väntan på grillvärme

 

 

 

 

 

Mmmmm, ser gott ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bör räcka.... vi är ju inte så många.

 

 

 

 

Reserver...

 

 

 

 

 

Alla plockar för sig...

 

 

 

 

 

å kryper sedan in i skydd i Sjöboden.

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

                     2011

Året vi bytte fasad på lotsstugan

28 maj arbetsdag

Nedtagning av gamla panelen har påbörjats.

 

 

 

Foto Eva Burström

Det var alltså ett falurött timmerhus tidigare

 

 

Foto Jan Burström

 

Fönsterjobbare Lars

 

 

 

Foto Eva Burström

 

Skrapare, Lars och Tommy

 

 

 

Foto Jan Burström

 

Målare Solveig

 

 

 

Foto Eva Burström

 

Koncentration

 

 

 

 

 

 

 

Foto Jan Burström

 

Eva målar knutbräder

 

 

 

Foto Jan Burström

 

 

 

 

Foto Jan Burström

 

15 juni besöktes Gåsören av Tom Risberg ledamot i SXK-riksstyrelsen

Fasaden är nu bytt

 

 

 

Foto Jan Burström

 

Tom och Eva tittat in i fyrstugan

 

 

 

Foto Jan Burström

 

14-15 augusti

9 bilder (foto Eva Burström)

Det skymmer

 

 

 

 

 

2 lysande fyrar, en knutlampa och några fönsterlampor.

 

 

 

 

Det är vackrast när det skymmer....

 

 

 

 

Olika färdmål

 

 

 

 

 

Ett av öns propra dass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett till..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hamnehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Hamnen. I bakgrunden syns Rönnskärsverken.

 

 

 

Ljust och fräscht sovrum i lotsstugan

 

 

 

 

Sovrum i gammal stil i fyrhuset.

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

                                 2013

                               Ö-rock  10 juli

Bilderna från evenemanget är tagna av  Kenneth Bergström(5st).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

             2014

Ö-rock, en magnifik föreställning en helt sagolik kväll i juli. Cirka 300 besökare kom i cirka 100 båtar.

Dessa 4 bilder är tagna av Ulf Bergqvist