Hoppa till huvudinnehåll

24-timmars

24-timmarsseglingar är en seglingsform som Svenska Kryssarklubben arrangerar 2 ggr/år över hela landet. Den går ut på att oavbrutet segla 1-5 dygn med start och målgång på samma plats. 

Under denna tiden skall man försöka tillryggalägga så lång sträcka som möjligt. För att kunna mäta hur långt man seglat finns fasta rundningspunkter från Haparanda till Syd-Norge.

Seglingen genomföres som en långfärdssegling och för att deltaga behöver din familj/kompisgäng en lämplig båt, gärna lite grundläggande seglingsvana för att klara dygnslånga seglingar.

24-timmars är ett utmärkt tillfälle att förbereda sig inför en längre färd med sin båt, en oslagbar upplevelse. Här i norra Sverige så får vi inte uppleva mörkerseglingen förrän höstseglingen. Dessa arrangemang anordnas 2-ggr/år. Vårsegling sker i juni och höstsegling i början av september. Datum meddelas senare.

SXK-Skelleftekretsen har inte i dag en fungerande organisation för sådana arrangemang, men vår strävan är att på nytt se om det kan finnas ett behov.

Båtägare/gastar som känner för att ta upp detta på nytt, vänligen hör av dig och berätta hur du känner för detta. Får vi tillräckligt många intresserade medlemmarna, vare sig startpunkten för en enskild blir Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå eller Järnäs, skall vi organisera detta på nytt.

Se mer information om 24-timmars på riksföreningens sida:
http://www.sxk.se/24-timmars-5

Riksreglerna hittar du här