Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av Västra kanalen Tynderö

Idylliska Kattskär ska bli mer tillgängligt
Mången är de som senaste åren erfarit att det smala sundet, Västra kanalen, mellan Åstön och Tynderö inte bara är smalt utan med åren även blivit "det grunda sundet".
Förhoppningsvis kan vi råda bot på detta framledes och göra uthamnen Kattskär mer tillgänglig eftersom SXK Bottenhavskretsen har beviljats medel från Svenska sjöfonden till en kartläggning av farleden som kan vara grund för en framtida muddring.

Större segelbåtar som besökt Kattskär när det blåst sydliga vindar och i måttligt lufttryck har vackert fått stanna i viken om vinden vänt eller lufttrycket har pressat ner vattenståndet.

För trettio år sedan, när uthamnen anlades. var djupet i Västra kanalen ca 3 meter men med landets största landhöjning och en evig tillförsel av slam har båtar med större djupgående än 1,70 numera svårt att ta sig in och ut.

Intresset för en eventuell muddring skulle inte bara gynna Kryssarklubben och andra som besöker Kattskär. Även hembygdföreningen, markägare, fiskenäringen och restaurangen i viken har intresse.

Nu har Bottenhavskretsen fått medel beviljade ur Svenska sjöfonden för att anlita en extern entreprenör som ska kartlägga djup och bottenförhållanden i kanalen och viken innanför.

Arbetet beräknas komma igång så fort isarna släpper i vår.
En muddring ligger förstås en bit fram i tiden men kartläggningen kan redan kommande sommar underlätta en exaktare utprickning av leden in till Kattskär.

Vem vet?
Snart kanske vi ser stora stiliga seglare inne vid Kattskär igen?

Nedan är en länk till en propagandafilm för Klingerfjärden där en ung tjej seglar genom Västra kanalen.
Inget att rekommendera egentligen men hon har en liten, grundgående båt, känner kanalen och det sker i början av juni innan trafiken riktigt kommit igång.

Film: En solig dag på Klingerfjärden

Koordinater
N 62° 26,354'      O 17° 38,180'
Dela i sociala medier