Hoppa till huvudinnehåll

Uthamnen Kattskär

Kattskär är Bottenhavskretsens ena uthamn

Kattskär är Bottenhavskretsens ena uthamn som ligger väl skyddad i Tynderösundet.

Promenadslingan Kattskär
Promenadslingan på Kattskär

Utprickad farled genom södra sundet. Begränsat djupgående 1,8 m vid normalvattenstånd. Se vattenståndet här https://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor/spikarna/

Två flytbryggor med bojar finns, där det ryms ca 30-tal båtar.

Grillstuga, mulltoa, promenadstig samt bastubyggnader finns, bastun på södra delen av ön är för SXK-medlemmar och på den norra delen av ön finns en bastu för övriga besökare.

Den som vill basta måste själv ombesörja ved för uppvärmningen.