Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte 2018

​​​​​​​Svenska Kryssarklubben kallar härmed till sitt 95:e årsmöte för behandling av stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar är välkomna!

Tid:     Lördag den 24 november 2018 klockan 15.00.
Plats:  Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, 611 39 Nyköping 

Dokumenten nedan är i pdf-format.
Årsmötesprotokoll finns tillgängliga för alla under: Om oss » Dokument/Protokoll » Årsmötesprotokoll  

Årsmöteshandlingar (Dok 890)
Bilagor:
Förslag från medlemmar om återinförande av tryckt matrikel och nya stadgar för utmärkelser samt styrelsens yttrande
- Nuvarande stadgar för utmärkelser och förslag på nya stadgar

Föredragningslista

Vallista

Presentation kandidatförslag

- Budgetförslag 2018/2019 (Dok 880)

- Verksamhetsplan 2018/2019 (Dok 881)

- Stiftelsen Tore Herlins fond (Dok 889)

- Svenska Kryssarklubbens högre utmärkelser 2018


Svenska Kryssarklubbens styrelse
Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd på ett år.

Årets val vid årsmötet
Valberedningen har inför rubricerat verksamhetsår till uppgift att besätta fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år, och en styrelsesuppleant på ett år.
Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant, båda på två år.
Allt i enlighet med § 14 "Valordning" i Svenska Kryssarklubbens år 2018 fastställda stadgar.

Kandidatförslag
En enig valberedning har beslutat lägga fram följande förslag på ordförande och ledamöter till styrelse och revision.  

I. Fyra ordinarie styrelseledamöter på två år, omval:
Annkatrin Hermanson Moldenius, Kerstin Andersson, Per Tistad och Martin Lesén.

II. En styrelsesuppleant på ett år:
Peter Borenberg, nyval (se personalia).

III. En ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år:
Ingela Johansson, ordinarie, nyval tidigare suppleant och som suppleant för denna Ronny Mårtensson, nyval (se personalia).

IV. Val av valberedning, fem namn:
Svenska Kryssarklubbens Rådslag föreslår omval på ett år för följande ledamöter.
Elisabeth Johanson, Hans Martinsson, Björn Green, Solveig Ekström Tjernquist och Björn Johansson.

Personalia för nyval

Peter Borenberg
Peter Borenberg
Är gift och har 2 vuxna barn intresserade sig tidigt för segling och lärde sig grunderna i en Blekingseka. Har seglat många olika båttyper och är nu ägare till en Rhapsody 34. Har seglingserfarenhet av större delen av svenska kusten. Medlem i Kryssarklubben sedan i mitten på 60-talet. Har arbetat med marknadsföring och företagsledning och varit VD för ett tyskägt plastföretag. Förutom engagemang i Blekingekretsen sitter Peter i styrelsen för Ronneby Företagargrupp, Ronneby Segelsällskap, ordförande i bostadsförening samt medlem i Rotary.

Ronny Mårtensson
Ronny Mårtensson

Är 65 år med ett förflutet som produktutvecklare och marknadsansvarig inom färgindustrin med inriktning på industriell ytbehandling. Idag aktiv med några styrelseuppdrag i småföretag.
Föreningserfarenhet från scoutrörelsen som aktiv och med styrelsearbete i krets och distrikt fram till 30-års åldern. Satt i styrelsen för handbollsklubben under tiden mina två döttrar spelade.
Medlem i kryssarklubben sedan 2017. Blev med båt för första gången, Malö 106, samma år. Har tillbringat några dagar varje år tillsammans med vänner på deras segelbåt, vilket skapat intresset. Bor i Skurup och har båten i Limhamn.

Egna kandidatförslag senast den 15 oktober
Enligt § 13 och § 14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen. Medlem som vill utnyttja denna rätt skall insända eller inlämna sitt förslag i slutet kuvert till Svenska Kryssarklubbens kansli, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand. Post: Box 1189, 131 27  Nacka Strand.
På kuvertets framsida skall tydligt anges "Kandidatförslag" och på baksidan förslagsställarens namn. Förslaget skall vara riksföreningens kansli tillhanda senast 15 oktober 2018.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på denna sida senast 12 november.

Tidigare årsmötesprotokoll från november 2008 - mars 2018 finns att läsa här.