Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-07-16 - 18:36
Fast eller handhållen VHF

Gunnar:

Vad finns det för praktiska erfarenheter av fast VHF jämfört med en handhållen. Jag vet att en hand-VHF har mindre effekt och mindre räckvidd men har det i praktiken någon betydelse om man mest seglar i kustnära vatten i Sverige och Danmark och över Kattegatt.

Björn J. (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

Björn J.:

Det bästa är väl att ha både ock... Med en handhållen liten VHF får du nog ingen kontakt med Stockholm Radio mitt på Kattegatt, men det får du med en fast monterad med en högt monterad antrenn. Möjligen får du kontakt med en handapparat och en högt monterad antenn också, men det är då inte säkert att andra båtar hör dig, eftersom effekten är svag. Jag har upplevt att det är omöjligt att göra sig hörd med den lilla apparaten helt kustnära ibland, men då har den fast monterade funkat. Visserligen är det vanskligt att uttala sig så här generellt, då det under vissa betingelser kan vara möjligt att få bra sändning och mottagning med en handhållen apparat och tvärtom med en fast monterad. Som jag ser det är det bättre med en fast monterad rejäl apparat och använda den lilla handhållna som ett komplement. Men om du ändå skall nöja dig med en liten handapparat så komplettera med en fast antenn och anslutning till den lilla VHF´n, de flesta medger att man skruvar bort antennen och där ansluter en fast antenn istället.
vatsels
Senast inloggad: 2024-06-26 - 21:01

Ture:

Både och - håller med - gardera sig är ju bra. Vad skall du ha VHFen till? Du skriver "kustnära" - om det betyder att du även seglar inomskärs och att du förtöjer i "skyddade" naturhamnar så betänk då att öar skymmer VHF signalen. En högt placerad antenn däremot ser oftast över öar och du kan ligga lugnt kvar och lyssna på exempelvis STHLM radios regelbundna väderprognoser. Ser ett fåtal fördelar med den handburna. 1) När man har folk iland vid exempelvis slussning och vill hålla kontakt med besättningen som hjälper till - kräver dock minst två stationer. 2) Vidare så är ju den handburna den man kan ta med när man går i livflotten efter ett fullständigt haveri, men kan ju bara nyttjas om du har livflotte.... 3) Kan enkelt nyttjas på andra båtar tillfälligt. Har själv en fast och den fungerar till "allt" och för att klara ett eventuellt riggbrott så finns det särskilda "nödantenner" som man kan rigga upp så att den fasta fungera som en handhållen. Då du ansluter en extern antenn/kabel så betänk även att kabeln dämpar signalerna som funktion av kabellängd. Finns olika sorters kablar och anslutningar. Anpassa längd och kontakter. På den fasta VHFen kan man välja effekt mellan 25 eller 1 W. Om man kör på 1W så blir det ju lika som den handburna har, så på så sätt blir VHFerna lika. Den högre effekten kan du ha nytta då det är många på frekvensen och du "måste" komma fram. Starkare signal tas emot och lägre signaler sorteras bort i mottagaren.
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lundell:

Diskuteras på Fendern http://www.fendern.se/segla/index.php?act=Post&CODE=02&f=11&t=4519
Tomas (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

Tomas:

Stockholm radio tycker min handhållna (av god kvalitet) är svårare att höra än min fasta även när jag ligger mycket nära en av deras master. Beror förmodligen både på mikrofonen och på hur jag håller apparaten -- men framför allt på antennhöjden skulle jag tro. Saker runt antennen nere i sittbrunnen kan möjligen störa, mantåg, rigg, instrument, sprayhood osv. Själva antennens längd har förmodligen också betydelse, skillnaden är ju avsevärd mellan den lilla bärbara och den fasta.
tlundg
Senast inloggad: 2024-05-13 - 21:50

Thomas Lundgren:

Min åsikt är att måste man välja mellan en fast eller bärbar VHF-radio så skall man utan att tveka gå på en fast med en så högt placerad antenn som möjligt. Anledningen är att det är den lösning som är säkrast. Den fungerar helt enkelt bättre. Du får bättre räckvidd, bättre ljud, inga batteriproblem (förutom om hela båten blir strömlös) och de är sänder med högre effekt. Dessutom sitter den fast och försvinner inte när du som bäst behöver den. Att det sen är trevligt att ha en bärbar också är lika sant men det är just trevligt - inget krav på något vis. Själv har jag en "bra" bärbar ombord samt två av mycket enkel och billig modell för bruk när funktionen är sekundär (mellan land och båt, båt och dinge för att ta två exempel). Och gällande fördelarna ovan så är det STOR skillnad mellan en bärbar och en stationär. Räckvidden är inte lite längre - den är flera gånger längre. Hörbarheten är inte lite bättre - den är flera gånger bättre. Så - tveka inte köp en fast. Har du sen pengar över köp en billig bärbar (eller om du har gott om pengar köp en dyr och bra bärbar). / T.
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lasse L:

Har du antennen i masttoppen bör det finnas reservantenn ombord, ifall masten går överbord. Tillverkas enkelt av en coaxkabel. http://www.sxk.se/sites/default/files/old/tekniska/btf/navigation/vhfant.htm
Kjell (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

Kjell:

De flesta fasta VHF-apparater har idag DSC / klass D. Om man har en GPS ombord och ansluter den till VHF:en så finns en särskild funktion "Distress" i apparaten som med en knapptryckning sänder ut båtens ID (MMSI-nummer) och position automatiskt(tas emot av bl a kustradiostationer). Det betyder att mayday anropet blir mycket förenklat. Bra om man har radio-ovan besättning ombord. MMSI-nummer erhålls av PTS utan kostnad (utöver den vanliga VHF-avgiften). Räckvidden avgörs primärt av antennhöjden. En handhållen apparat i sittbrunnen når 2 - 3 distansminuter. En masttoppantenn 10 - 15 (sedan ska den mottagande stationens räckvidd adderas). Finns t ex öar som är högre än antennhöjden mellan de två stationerna så hör man vanligtvis inte varandra.
CN (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

CN:

Jag har glädje av både och. Flera har påpekat att en handhållen VHF ofta har dålig kvalitet på signalen och mycket kortare räckvidd än den borde ha. Räckvidden är ju summan av radiohorisonterna för den sändande och mottagande stationen och borde således vara avsevärd när man t ex söker kontakt med Stockholm Radio, men så är inte fallet. Trots att min handhållna VHF är kopplad till en separat antenn på akterpulpiten. Med min stationära VHF når jag med god kvalitet alltid mycket långt, oftast långt längre än vad som teoretiskt skulle vara möjligt. Jag har t ex legat i Sassnitz och nått kontakt med Stockholm Radio. Det faktum att den har antennen på masttoppen skulle ju egentligen bara öka räckvidden med 5-6 sjömil. Det vore intressant att få detta förhållande förklarat av någon radiokunnig läsare. Jag har däremot stor nytta av min handhållna station när seglar ihop med bekantas båtar - för att hålla kontakt, ändra planeringen, för manövrar i hamn, osv.
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lasse L:

AISen är en mottagare på VHF bandet Använder AIS mottagaren hemma när den inte behövs i båten. Mottagningen varierar kraftigt beroende på vädret. Har en fast antenn på taket ca 25m över "havet" i Långedrag. Har "sett" fartyg långt väster om Skagen > 60 Nm. Den normala räckvidden 35 Nm
Bifogade filer
Kjell (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

Kjell:

Räckvidden beror på höjden av sändande respektive mottagande antenner. Signaler på de frekvenser som används - ca 150 MHz - böjer inte av och följer jordytan. Därav att man bara kan nå till radiohorisonten. Under vissa omständigheter kan dock reflektion ske jonosfärskikten och räckvidden kan bli mångfaldigt större. Antennens utformning spelar roll. En lång vertikal antenn (1/4 vågängd) "plattar till" den utstrålade effekten så mindre går uppåt och nedåt och mer mot horisonten. För en kraftigt krängande segelbåt medför detta att signalstyrkan i tvärskepps riktning blir mindre. Handburna apparater som har kort antenn har en mer sfäriskt fördelad strålning. Att rikta antennen mot den mottagande enheten torde dock medföra att signalstyrkan går ner, dvs håll antennenn vertikal för bästa signal. Nästa del är sändarens effekt. En del av effekten blir förluster i antennkabeln - ca 25 - 40 % för en segelbåt. Den mottagna signalstyrkan avtar som kvadraten på avståndet från sändaren. 1 W läget torde räcka för att nå till den egna radiohorisonten. Genom att gå till högeffektläget - 25 W - ökar man signalstyrkan ca 13 dB vilket har betydelse på längre avstånd. Om man befinner sig i vattnen kring Hammarbyslussen torde man inte kunna få kontakt med en båt utanför i Saltsjön p g a den höga omgivningen. Det kan dock ske reflektioner i byggnader etc som gör att man höra varandra.
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lars Lundell:

Saxat från Wikipedia En annan mekanism, som kan ge långa räckvidder är s k ledskikt i troposfären. Dessa inträffar vid vissa meteorologiska förhållanden då temperatur och fuktighet i olika luftlager förändrar sig på ett onormalt sätt, s k inversioner. Hela VHF-området är utsatt för detta fenomen, som ger överräckvidd som kan ge upphov till störningar. I Sverige inträffar detta vanligast under dagtid på eftersommaren, men kan i princip hända när som helst under året. Ledskikt nattetid är ovanligt. Då vi ibland får in så starka fjärran TV-signaler från långt nere i södra Europa att de slår ut de svenska sändningarna är det ledskiktutbredning det är fråga om. De upphör vanligen efter högst några timmar, men kan återkomma några dagar i följd, om vädret står sig. http://sv.wikipedia.org/wiki/VHF
CN (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

CN:

Jo, extraordinära räckvidder uppträder på radio - som signalist i Gaza, sittande på en sanddyn, hade jag med en bärbar VHF-station på 2W en gång kontakt med hamnen i Kiel och vid ett annat tillfälle kunde jag följa hur radiopolisen i Luleå plockade upp en fyllerist! På båten har jag precis samma typ av antenn för den bärbara (akterpulpiten, som för den stationära stationen (masttoppen). När jag provar stationerna på våren i Bullandö efter sjösättningen hör jag Nacka-kanalerna bra på båda apparaterna och och Stockhom Radio läser mig bra även på den stationära stationens lågeffekt (1W?). Däremot hör de inte ett knäpp av den bärbara, inte ens på hög effekt (5W). Tomas tycks ha gjort samma iakttagelse. CN
Ove Thorin
Senast inloggad: 2024-07-16 - 16:04

Ove Thorin:

Jag håller med övriga om att jag också har glädje av både och. Jag skulle dock aldrig välja en bärbar med låg ute effekt och dålig antenn som enda VHF ombord. Jag har två exempel som bekräftar detta. I mitten av åttiotalet var jag inblandad i en sjöräddning som innebar att jag skulle bogsera en båt med motorhaveri från yttre delen av Kungsbackafjorden till Gottskär. När bogsertrossen var kopplad ville jag kontakta sjöräddningscentralen tillika Göteborg Radio på kanal 22 Varberg, avstånd ca 17 M. Varbergsändaren har idag en räckvidd på 24M, hade troligtvis mer i mitten av åttiotalet. Jag försökte flera gånger utan framgång tills jag kom underfund med att min VHF stod i sändning på 1 W. När jag kopplade om min VHF till 25 W svarade Göteborg Radio direkt. Jag har under flera år seglat eskader med båtar som bara har handapparat och dessa blir snart utanför gemenskapen när det gäller radiokontakt. Det borde inte vara tillåtet att delta i eskader utan en fast monterad VHF. Som komplement till den fasta är den bärbara bra när man skall hjälpa till med bryggplats när man själv inte är i båten eller som kontakt till gummibåt eller annat. Hälsningar Ove
Ernst
Senast inloggad: 2014-04-01 - 11:22

Ernst Blixt:

Curt. I Bullandö får du kontakt med Nacka med den masttoppsmonterade antennen men ej med den i aktern. Är geografin möjligen sådan att din övre antennen har fri eller nästan fri sikt till Nackamasten, men ej den nedre? Vilken sorts antenn har du? Halvvågsantenn (ca 1m lång), kvartsvågsantenn (ca 0,5 m), förkortad kvartsvågsantenn (< 0,5 m)? Den sista antenntypen har antagligen de största inre förlusterna och det sämsta strålningsdiagrammet vid upprätt båt. Själv har jag endast handapparat med kabel till en akterantenn av halvvågstyp. På en viss fjärds del som är närmast kustradiostationen får jag ej kontakt, men på fjärdens del längst från kustradiostationen blir det bra kontakt. I det senare, bättre läget behöver radiovågorna länkas nedåt med mycket mindre vinkel över skärmande berg och skogar.
CN (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

CN:

Hej Ernst, Jag har en halvvågsantenn på akterpulpiten för min bärbara VHF och en alldeles identisk antenn (den gamla s k blindkäppen) på masttoppen för den stationära stationen. Jag tror att antennerna för stockholmskanalerna, 06, 23 och 26 sitter i toppen på radiomasterna i Nacka, således på ca 300 m höjd, ca 30 000 m bort från Bullandö. Med lite reguladetri får man fram att det i så fall inte behövs så mycket till bergknalle inom den närmaste kilometrarna från Bullandö för att masterna i Nacka ska bli skymda. Men det förklarar inte varför jag så snabbt förlorar andra båtar på sjön med den handhållna apparaten. Men svaret till Gunnar tycks vara att en handhållen apparat har många användningsområden men den kan inte ersätta en stationär om man behöver god räckvidd och bra kvalitet på signalen.
Kjell (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

Kjell:

Till att börja med - är det bara du som har problem med räckvidden eller har alla andra båtar problem (inbördes). Om det är bara du som har problem bör du undersöka antennen. En klämd kabel, korrosion i kontakter, skador på antennen etc kan ha förödande inverkan. Låna en SWR-meter och testa!
CN (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

CN:

Hej Kjell, Jag tycker också att den begränsade räckvidden för den handhållna stationen är svår att förstå och skulle gärna undersöka närmare hur det hänger ihop. Berätta mer om hur man testar med SWR-meter!
tlundg
Senast inloggad: 2024-05-13 - 21:50

Thomas Lundgren:

En handhållen VHF har sämre räckvidd bland annat av följande orsaker; - Lägre effekt gör att signalen inte kommer fram alls, eller svagare, samt att den inte studsar lika lätt vare sig mot mark, berg eller några atmosfäriska skikt (märk också att VHF-frekvenser studsar väldigt dåligt och väldigt sällan). Dessutom ger en lägre effekt att störningarna snabbare tar överhand. Skillnaden blir alltså i praktiken mycket större än vad man kan tro av att det bara skiljer mellan 5W och 25W. - Kortare antenn gör att du får ut mindre av den effekten som sändaren lämnar ifrån sig och du tar också emot sämre. - En lägre placerad antenn ger kortare räckvidd då jorden är rund men gör också att man mycket enklare hamnar i radioskugga. Även om det berget man ligger bakom inte är så högt så krävs det inte många meter innan det helt skymmer en VHF-mast som befinner sig 1 mil bort (och då är man ändå ganska nära VHF-masten för Stockholm Radio). - Batterierna i en handhållen VHF slits och tappar effekt. Den maximala uteffekten om 5W gäller vid helt nya batterier som är perfekt laddade - eller inkopplad mot en extern spänningskälla. Murphy och andra garanterar att ens handhållna VHF inte är fullt laddad när man väl behöver den och garanterat inte efter en stunds nödsamtal. - En SWR-meter säger inget om räckvidden utan bara hur bra signalen är ut ifrån radion rent antennmässigt. Har man en SWR-meter och en externantenn (eller en intern som man kan koppla loss och sätta en SWR-meter imellan) så ser man hur bra radion och antennen jobbar ihop - inget annat. Mvh. / Thomas.
Kjell (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

Kjell:

Som Thomas skriver - man kopplar in en SWR-meter mellan sändare/mottagare och antennen. Vid en bra matchning mellan antenn och sändare ska SWR visa ca 1,5 eller mindre (beror på antenntyp - se databladet - och på vilken kanal sändaren är inställd på). Om det är fel på antennen (inklusive kopplingar etc) är värdet väsentligt högre. I korthet kan en SWR-meter beskrivas som ett instrument som visar hur stor andel av effekten från slutsteget som går ut från antennen (resten reflekteras tillbaka och blir värme i sändarens slutsteg). Högre SWR-värde = mindre faktisk uteffekt. Man drabbas dubbelt av en dålig antenn och antennanpassning; dels minskar den utstrålade effekten dels minskar den mottagna signalens styrka för en given fältstyrka kring antennen. En SWR-meter bör finnas vid serviceställen för VHF-utrustning. Radioamatörer som arbetar med 2 m bandet har troligen lämpliga SWR-meters. För vissa antenner ingår antennkabeln som ett element för anpassning till sändaren. Den får då inte kapas hur som helst (anges i antennens manual). För vissa handhållna apparater kan anpassningen till antennen sitta i apparaten, d v s apparaten är inte avsedd att användas tillsammans med en standardantenn. (Jag har en sådan handhållen VHF). Detta ska framgå ur apparatens tekniska spcifikation. Om apparatn har 50 ohms utgångsimpedans bör det inte vara något problem att ansluta den till en yttre 50 ohms antenn med en 50 ohms koaxialkabel.
CN (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 15:42

CN:

Diskussionen har för min del varit mycket klargörande med både teoretiska förklaringar och entydiga praktiska erfarenheter. En möjlig komplikation i mitt fall, kanske kan vara att den bärbara stationens externa antenn sitter på akterpulpitenhelt nära helt nära det jordade akterstaget. Hälsningar CN
tlundg
Senast inloggad: 2024-05-13 - 21:50

Thomas Lundgren:

Gällande placering av antenner så är det så klart krångligt det också... :/ En antenn "får inte" sitta nära någon annan metall, i sidled, (och det gäller så klart då även andra antenner). Ett sådant montage tar väldigt mycket effekt ifrån antennen till nackdel för räckvidden. Alltså bör en antenn placeras minst två meter, i sidled, ifrån varje form av stag, mast eller annan antenn. En antenn placeras, som nog alla här känner till, med fördel så högt som möjligt ovanför masten. Mvh. / Thomas.