Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-07-13 - 20:18
Diesel

Kjell-Göran Bergendahl:

Jag har läst någonstans att dieseln man köper på sjömackar inte har FAME (?)-inblandning och att risken för bakterier i tanken då är mindre. Jag undrar om någon vet om detta stämmer. MVH Kjell-Göran

Tomas (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

Tomas:

Jo, det finns mackar utan Fame, förmodligen de flesta större sjömackar -- men också med. I Marstrand, till exempel, har macken Fame-fri diesel i en av pumparna, men Fame i de andra, eftersom även bilar tankar där. Vissa kan ha Fame-inblandning eftersom leverantörerna ibland kräver att få leverera mer Fame-fri än vad macken kan lagra. Det blir för dyrt att göra mindre separata Fame-fria leveranser. Och om några år lär vanlig diesel få ännu högre andel Fame. Så man måste fråga !
Habl
Senast inloggad: 2023-06-18 - 12:58

Hans B:

Diesel med FAME är till färgen svagt gulaktig. Dieseln utan FAME är klar. Personalen på sjömackarna är ofta sommarjobbare och det vet inte alltid. Be att få kolla själv genom att köpa en liter i en genomskinlig flaska. Är macken en kombinerad land/sjömack skall man vara misstänksam. En ren sjömack lider förmodligen lika hårt (eller hårdare) som vi båtägare då dieseln står över vintern och de vill nog absolut inte ha FAME i sina egna tankar. Hans
Kjell-Göran B (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

Kjell-Göran B:

Tack skall ni ha för svaren. Vi har just satt in en ny motor i vår första segelbåt med inombordare och jag vill gärna försöka undvika dieselbakteriestrul. MVH Kjell-Göran
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lasse L:

...att du inte får bakterier. Har alltid tankat "Sjödiesel" men fick ändå bakterier. Se längst ner på. http://lasselundell.se/page13.html
Kjell-Göran B (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

Kjell-Göran B:

OK Lasse. Kollade din hemsida. Man får väl göra det man kan för att undvika problem. Tanka "rätt" diesel kan ju vara bra men det blir väl att kolla tankinsidan regelbundet.
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lasse L:

Gjorde rent kompisens tank i en HR26a Han hade inga problem men en antydan av bakterier fanns, det bruna i tanken. http://seniorseglarna.se/batjobb-filer/dieseltank.htm
C.N. (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

C.N.:

Det är möjligt att jag missat information, men: 1. Varför drabbar problemen bara båtmotorer men inte bilmotorer? Många av vår marinmotorer är ju konverterade bilmotorer. 2. Varför skulle inte mackarnas förrådstankar kunna vara härdar för bakterieväxt? Om så är fallet ligger ju orsaken till störningarna inte i den egna tanken. 3. Varför förutsätts allt grums i diesel ha bakteriellt ursprung? Jag drar mig till minnes den epidemi av störningar som drabbade brännarna i oljeeldade värmepannor för 10 - 20 år sedan. Orsaken visade sig den gången vara att vissa tankbilsförare toppade upp sin inkomst genom att toppa upp sin tank med begagnad smörjolja från bilverkstäder. 4. Varför är det så tyst från oljebolagen? Om deras produkt är benägen att drabbas av växt av bakterier borde rimligen en effektiv mikrocid tillsättas före leverans till förbrukarna. 5. Varför är det så tyst från motortillverkarna? Rimligen har de kunskaper om sina motorer? Jag kan som sagt ha missat viktig information om problemet med dålig diesel. I så fall vore det bra om den med kunskap repeterade den.
stefan.kindeborg
Senast inloggad: 2018-04-10 - 14:59

Stefan Kindeborg:

Hej, CN ska försöka svara på dina frågor: 1. Detta drabbar bilar också. Problemet är större i båtar beroende på att båten står c:a 7-8 månader med samma diesel i tanken. En bil används ju normalt hela året. Jag känner dock till dieslbilar som har haft fullt med "gegga" i tanken och därav stopp. Ett motorstopp i en båt kan vara betydligt farligare än att en bil stannar på vägen. 2. Tankar med dålig omsättning kan ge problem oavsett var dom finns. Kondensproblemen är dock störst med tankar som växlar temperatur ofta. Ena dagen kanske -20 grader andra dagen kanske +2 grader i båtskjulet. En nedgrävd tank har tämligen konstant temperatur. Gårdstankar har en vattendränering i botten. 3. Grums vet jag inte men, de problem vi sett i båt-tankar har bestått av klumpar som t.o.m kunnat sätta stopp i bränslesugröret inne i tanken. 4. Oljebolagen säger bara att det inte ska vara något problem så länge det inte finns kondensvatten i tanken. Biocider tror jag knappast de får tillsätta av miljöskäl. Kondensvatten finns i princip alltid i en båttank. BTN gjorde en "Rundringning" 2009 till alla oljebolag och ingen av dom levererade då annat än "gammaldags" diesel till sjömackar. Kombinerade land/sjömackar hade dock 5% RME/FAME inblandat i dieseln. 5. Motortillverkarna säger bara att motorerna ska ha rent bränsle enligt den standard som oljebplagen levererar, då är det inga problem. Dessutom säger dom att garantierna inte gäller om man blandar i "egna" tillsatser, typ 2-taktsolja eller biocider. Seglarhälsningar Stefan Kindeborg, ordf. SXK Båttekniska Nämnd BTN
Kjell-Göran (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

Kjell-Göran:

Stefan, Du säger i ditt svar att motorgarantin inte gäller om man använder tillsatsmedel. Sådana finns det ju gott om för att förhindra bakteritillväxt. Har du (eller någon annan här på forumet) någon erfarenhet om de som finns påmarknaden idag gör någon nytta? Kjell-Göran
C.N. (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

C.N.:

Hej Stefan! Tack för svar, men visst är det konstigt. Som du själv påpekar kan ett plötsligt motorstopp vara farligt för en båt. Till exempel när vi under motorgång i hårt väder har land eller grund i lä, eller när vi i stiltje korsar en livligt trafikerad led. Jag kan inte befria mig från känslan att vi står inför ett nytt fenomen. Vatten torde alltid i varierande mängder till och från ha kommit in i dieseltankar.Jag har (motor)seglat sedan 1972 men det är först på senare år som fenomenet blivit ett samtalsämne bland båtfolket. Det är uppenbart att bakterier växer i gränsskiktet mellan olja och vatten i dagens diesel. Vanligen torde vattnet ha läckt in därför att påfyllningsstudsen lock inte är helt tätt. Kondensation under vintern är däremot kanske försumbar om tanken står fylld. I en nedgrävd förrådstank kan däremot fukt säkert falla ut som dagg när ytterluft under varma, fuktiga sommardagar dras in vid varje avtappning. För detta vatten är leverantören ansvarig. Återigen, allt slam i bränslet behöver inte vara bakterier. Jag nämnde tidigare problemen med oljebrännarna i värmepannor för ett tiotal år sedan. Dieselns sammansättning kan för övrigt ha ändrats på flera sätt under senare år. Oljeproducenterna bör rimligen förklara varför deras produkt inte fungerar. Ska biocid tillsättas bör detta antingen ske hos dem eller enligt deras anvisning. Vet vi något om bilindustrins erfarenheter och rekommendationer?
Lasse L (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

Lasse L:

http://www.batliv.se/files/Biodiesel%20Båtliv%204-07.pdf
Kjell-Göran (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

Kjell-Göran:

Jag pratade med en kunnig man på Yanmar härom dagen och fick följande upplysningar: - Idag har all (ej bio-) diesel, både på land- och sjötappar, 5% RME inblandning. Spelar alltså ingen roll var man köper bränslet. - Biodiesel är ej lämpligt bränsle. Garanti på ny motor gäller ej.
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lasse L:

Är skeptisk till ovanstående påstående. "- Idag har all (ej bio-) diesel, både på land- och sjötappar, 5% RME inblandning. Spelar alltså ingen roll var man köper bränslet." Skall ut och tanka så fort isen släpper. Det syns direkt på färgen om det är RME/rapsinblandnig. Jag tror inte på den "Yanmar specialisten". Kryper till korset om han har rätt.
Dick Pettersson
Senast inloggad: 2014-05-12 - 20:12

Dick :

Länktips: http://spi.se/faktadatabas/artiklar/mikroorganismer-i-dieselbransle
C.N. (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

C.N.:

Dicks länk till Svenska Petroleum Institutet, ger påfallande vaga besked. Indirekt skulle man kunna tolka dem så att risken för kontaminering av dieseln är störst i distrubitionskedjan, vilket inte alls är osannolikt. En förrådscistern suger ju in ytterluft varje gång bränsle tappas av, luft som på nytt pressas ut när bränsle fylls på. Under varma dagar med hög relativ luftfuktighet kommer dagg falla ut i dieseln om cisternen ligger kallt i marken eller i havet. Denna dagg sjunker genom dieseln och lägger sig på tankens botten och kommer därför inte att avdunsta utan tvärtom successivt öka i mängd. Det kan finnas skäl att titta på vilka rutiner som tillämpas på vanliga mackar och på sjömackar för att dra av kondensvattnet från cisternerna.
Curt Norstedt (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

Curt Norstedt:

Efter en snabb litteraturstudie men med begränsat utrymme till förfogande: Det har länge varit känt att mikroorganismer kan växa i diesel och den del andra motorbränslen om vatten finns närvarande. Om jag minns rätt rapporterades redan på 1970-talet problem med jetplanens fotogen och på 80-talet förekom omfattande störningar för Medelhavets fiskebåtar. Bakterier, jäst och alger kan växa till en slemmig massa i kontaktytan mellan vatten och bränsle i tanken och i sämsta fall sätta igen pumpar, filter och insprutningsmunstycken. Dieselpest. Det finns i praktiken ingen steril diesel eftersom man förutsätta att tillräckligt med vatten för växt alltid kan komma in bränslet under hanteringen i kedjan av tankar från raffinaderiet, via distributören och andra mellanhänder, fram till att det ligger i båtens tank. Problemen kan ha förstärkts av att dieselns sammansättning har ändrats under de senaste decennierna, dels som en följd av starkt växande efterfrågan men också på grund av miljökrav – svavelhalten har sänkts och derivat av vegetabiliska oljor blandas numera in. Parallellt med detta har motorerna blivit allt mer sofistikerade och därmed sannolikt mer känsliga för störningar. Vad bör då båtägaren göra? 1. Vatten som ansamlats på båttankens botten bör tappas eller sugas av. 2. Om det då visar sig att tanken innehåller slem bör den tvättas ren. 3. Mellan tanken och det vanliga finfiltret bör det finnas ett grovfilter med vattenavskiljare. 4. Det finns biocider som hindrar biologisk växt i bränslet utan att skada motorn. Ett sådant medel är t.ex. Grotamar71 om vilket man kan läsa på: www.schuelke.com/download/pdf/cint_lgb_grotamar71_LL.pdf eller på www.schuelke.com/int/en/default/48135.php . Tillsatsen är godkänd av flera motortillverkare och myndigheter. Man kan också t.ex. gå in på Deutz’ hemsida och där söka på Grotamar71 för att finna tillsatsen på sid.14 i the Technical Bulletin. 5. Nog så intressant framgår det av den test som beskrivs på www.dieselbakterien.de/76_79_Dieselmittel.pdf att det också finns medel på marknaden som fungerar mindre bra. Ett av dem som där omtalas torde dock med säkerhet åtminstone inte skada motorn vilket annars kan vara en risk med tillsatser till bränslet. Detta i korthet men mer kan säkert skrivas om dieselpest,men visst borde oljebolagen träda fram i den här frågan. C.N.
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lasse L:

Det magn.filter som bla. Volvo säljer är totalt verkningslöst!? enl. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=385597
KJELLF
Senast inloggad: 2017-09-26 - 19:07

Kjell Fredgren:

Hej Några allmänna kommentarer till inläggen ovan. Andra inlägg tar upp samma eller liknande nog så viktiga synpunkter. 1. Diesel idag liknar inte den s.k. ”riktiga diesel” vi hade för 20-25 år sedan. Dieseln har blivit renare, tex så är svavlet, som försurade miljön, borta. Diesel kan idag tillverkas av all tillgänglig biomassa och så sker också i fallet RME (rapsmetylester). Senaste tillskottet på marknaden står PREEM för med sin ”ACP Evolution diesel”, tjusigt produktnamn, med 80 % fossil olja, 15 % raffinerad råtallolja och 5 % RME. (se PREEMs hemsida, raff/Göteborg/ACP Evo..) Inblandningen av "biodiesel" (FAME)kommer bara att öka så vi får nog gilla läget! 2. Vi har istället fått problem med "nya" föroreningar, som bakterier och alger i våra tankar. Detta problem har funnits länge, även i oblandad s.k. ”riktig diesel”, men nu är alla uppmärksamma och fokuserade på ”FAME/RME-problemet” och oroar sig för det, ofta i onödan. Det som lätt glöms bort är att det finns andra föroreningar som skapar problem. Alla distributionstankar är inte rena och det kan finnas vatten annat skräp som följer med vid tankningstillfället. Det viktigaste är att själv hålla noggrann kontroll på sina bränsletankar och filter, även om det ofta är lättare sagt än gjort. Jag har sett många, riktigt dåliga, lösningar på tankinstallationer, ofta i helt nya båtar, där ”alla” möjligheter att se eller åtgärda ev. problem saknas. Det måste åtgärdas först! Tyvärr måste tanken (tankarna)monteras ur och byggas om vilket kan innebära stora problem. Det är inte alltid som tillverkaren tänkt på att det skall gå att demontera tanken, bara att den skall vara lätt att montera i produktionshallen. Kolla noga vid nästa båtköp! 3. Visst har bilar också problem, men en båt tankas kanske en gång per säsong (dieseln åldras, utsätts för temperaturväxlingar, fukt mm) medan många bilar tankas med färskt bränsle var och varannan dag. Diesel är färskvara! Ändå finns problem med "bakterietillväxt" i tankarna. Själv har jag råkat ut för ”alger” i min dieselbil vilket upptäcktes i samband med tankrengöring utan att det lett till motorstopp. Men två gånger har insprutningspumpar havererat. Dessa haverier berodde troligen på inblandning av (billig) etanol(!). Ett problem som tydligen inte alls är ovanligt enligt bilverkstaden. Efter byte av pumpar och bränsle har allt fungerat igen. Om motorn stannar pga igensatta filter eller att någon drygat ut oljan är ju lika illa i ett nödläge på sjön. En bil stannar ju bara. 4. Många förordar och/eller använder biocider för att ”hålla tanken fri från bakterier”, och är väldigt nöjda med det. Ett problem är att vi aldrig får veta om det fanns några bakterier/alger i tanken. Men visst kan det kännas lugnare att förebygga, även om motorleverantörerna hotar att avvisa alla garantikrav. Ett annat problem är att döda bakterier/alger kan bilda slam på tankbotten och i sjögång rörs slammet upp och kan täppa till bränslefiltren. Så regelbunden kontroll är nödvändigt även om biocider kan kännas som en genväg till ett problemfritt båtliv. Slutsatsen av detta blir att det inte finns några genvägar, utan god kännedom om bränslesystemet, regelbunden inspektion av tankar och filter, och en möjlighet att enkelt dränera ut vatten (och slam) ur tanken är den säkraste vägen till ett tryggare båtliv. Utan tillgång till vatten/syre växer inga bakterier eller alger i bränslet. Var alltid förberedd på att ett motorstopp kan inträffa och se till att du då kan hantera situationen på ett säkert sätt. Det ingår i begreppet ”gott sjömanskap”. KJELLF
Curt (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:38

Curt:

Hej! Häromdagen assisterade jag en bekant när han sög upp 5 l diesel ur sin bränsletank. Tanken rymmer ca 45 l, är av syrafast stål och ligger nere under durken i kölutrymmet. Båten, med Stockholm som hemmahamn, har under de senaste 25 åren seglat/motorat runt den svenska kusten mellan Umeå och Göteborg, längs den finska kusten mellan Helsingfors och Waasa, genom Göta Kanal, ett par gånger över till Tallinn och också ett par gånger via Bornholm runt Ruegen i Nordtyskland. Ägaren har aldrig gjort några tillsatser till bränslet. Alla vintrar har bränslet legat i båtens tank som vanligen dock toppats upp innan upptagningen. Vanligen har också reservbränsle i en 10 l plastdunk fått ligga kvar i båten. Det uppsugna bränslet visade sig vara blixtblankt och helt utan vatten och med enbart några, ytterst få, små svarta flagor. Färgen var svagt gul. Är det faktiskt normalt så i normalfallet och har de föroreningar och allvarliga problem som kunnat konstateras extraordinära orsaker? Och är dessa kanske då externa? Till listan över rekommenderade åtgärder bör därför kanske läggas att båtägaren bör införa rutinen att ibland suga upp och inspektera ett par liter bränsle från botten på sin tank. Detta tar bara några minuter och det finns många lämpliga, billiga handpumpar i handeln. Hur sköts detta på lotsbåtar och andra yrkesbåtar?