Hoppa till huvudinnehåll

Rikseskader

Rikseskader till Mariehamn 2024

Rikseskader Mariehamn – Åland juli/augusti 2024

Efter den lyckade rikseskader till Nyborg sommaren 2022 har vi nu startat planeringen av
2024 års rikseskader.


Denna gång är målet för eskadern förlagd till ostkusten och närmare bestämt i Mariehamn på
Åland. Vi kommer att tas emot med varm hand av hamnen som drivs av Åländska
Segelsällskapet (ÅSS).

Datum för eskader är 29 juli – 2 aug 2024.
På programmet, som fortfarande är preliminärt, finns bl. a. stadsvandringar, mat- och
ölprovning, bussturer med kultur, och naturligtvis en fest.


I På Kryss första nummer 2024 samt på Kryssarklubbens hemsida kommer eskadern att
presenteras utförligare. Anmälan till eskadern öppnar i början av februari och kommer endast
att kunna göras på SXK-riks hemsida.

För Eskadernämnden:
Kerstin Andersson, ordförande i nämnden
Kjell Vestberg Västkustkretsen
Anders Englund Eggegrundskretsen