Hoppa till huvudinnehåll

Eskadrar

Vad krävs för att få deltaga?

De allmänna reglerna är:

  • Skepparen skall vara medlem i SXK.

  • Båten skall ha den utrustning som krävs för färd i de vatten som skall befaras och vara i sådant skick att den klarar det.

  • Sjökort för samtliga aktuella vatten skall finnas ombord.

  • Båten skall ha inombordsmotor, undantag kan självklart göras för kortare eskadrar.

  • Till dessa allmänna regler kan de olika kretsarna ha lokala regler. En eskaderavgift kan tas ut. Summan varierar i kretsarna och mellan de olika eskadrarna. En del av denna avgift går till respektive eskaderkassa för att användas till gemensamma aktiviteter

  • Vid frågor kontakta Anders Englund på  andersenglund@outlook.com