Hoppa till huvudinnehåll

Uthamn

Kattskär är Bottenhavskretsens ena uthamn som ligger väl skyddad i Tynderösundet.

Promenadslingan Kattskär
Promenadslingan på Kattskär

Utprickad farled genom södra sundet. Begränsat djupgående 1,8 m vid normalvattenstånd. Se vattenståndet här https://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor/spikarna/