Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-07-13 - 20:18
Skepparexamen och Fartygsbefäl klass VIII

Joachim Corneer:

På frågan om en gammal "Skepparexamen" fortfarande gäller svarade Stefan Kindeborg, ordf. BTN att det gör den visst och det motsvarar "Fartygsbefäl klass VIII". Nar jag som bland annat också har en skepparexamen vände mig till Nämnden för båtlivsutbildning fick jag veta att Skepparexamen endast motsvarar "Kustskepparintyg" vilket, efter att kontollerat kursinehåll" inehåller mycken mindre navigation än vad jag fick lära mig när jag tog min examen på Sjöbefälsskolan i Göteborg i början av 70-talet. Jag fick nu min Skepparexamen omvandlad till ett Kustskepparintyg vilket jag upplever som en liten "degradering" då mina kunskaper vida överstiger detta( ej skryt, något lär man sig under 53 år). Något "Skepparbrev" har jag inte då min sjöpraktik i handelsflottan bara var 1 år 10 mån. Nu är frågan har jag vänt mig till "fel" instans (NfB) ? Kan man vända sig till Transportstyrelsen och få en "Skepparexamen" omvandlad till en "Examen för Fartygsbefäl klass VIII"? Någon som vet detta?

Björn Green
Senast inloggad: 2024-06-04 - 14:15

Björn Green:

Du behöver inte få den "omvandlad", skepparexamen ger precis samma behörighet som fartygsbefälsexamen kl 8. Den är också bara den teoretiska delen. Björn.
stefan.kindeborg
Senast inloggad: 2018-04-10 - 14:59

Stefan Kindeborg:

Hej Joachim! Per o Björn har rätt. Sedan får man skilja på klass VIII examen och behörighet. För behörighet krävs sjöpraktik. Man kan ofta få dispens från kravet på sjöpraktik av Transportstyrelsen (Sjöfartsinspektör) för t.ex. en mindre taxibåt som man då kan få framföra med max 12 passagerare. Maskinisexamen klass VIII(tidigare VI) kan också behövas om maskinen är över 75kW. Se´n ska ju båten också uppfylla vissa krav, men det är en annan helt historia. NFB-kansliet borde kanske kunnat ha upplyst dig tydligare om hur det fungerar. Har f.ö. själv suttit i NFB-styrelen i många år som representant för Sjöfartsverket. Hälsningar Stefan K ordf. BTN
Per (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:03

Per:

Du måste skilja på de olika sakerna. Nfb utfärdar examen för fritidsbåtar och fritidsskepp. Deras olika examen som du får inskrivet i den blå boken är en sak. Skepparexamen/fartygsbefäl klass VIII en annan som medför möjlighet att köra kommersiellt. Att få inskrivet Kustskepparen i blå boken innebär att du har visat på kunskaper, via din skepparexamen, som MINST motsvarar vad dom kräver. Du måste således spara dina gamla examens papper för att kunna visa upp om du vill köra komersiellt. Det är riktigt att Skepparexamen motsvarar dagens klass VIII. Det kan jämföras med ett bilkörkort som för många år sedan inte krävde mörkerkörning och halkkörning för ett godkännande. Det gäller även idag trots att reglerna är annorlunda för ett godkännande. Så spara din skepparexamen för den är mer värd än en kustskepparexamen. Men många blandar ihop det hela. Per
Joachim (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:03

Joachim:

Tack för svaret, jag tror jag förstått, men är det någon som vet svaret på frågan om man kan få sin "Skepparexamen" omvandlad till en "Examen för Fartygsbefäl klass VIII"? "Skepparexamen" var ju den teoretiska delen, sedan krävdes det ju oika typer och längder av sjöpraktik för att få ett "skepparbrev", "Skepparbrev av 1:klass", "Fiskeskeppare" m.m
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-14 - 09:03
Det går inte att "omvandla", FbK8 måste läsas in.