Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-07-16 - 18:36
Integrerade tankar

joakim jonsson:

Hej! Finns det något skrivet om integrerade tankar. Flera båtar från 70-talet har detta t.ex kvalitetsbåtar från Hallberg-rassy, Najad och Malö. Har man upptäckt några problem?

Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 14:51

Seawolf:

Enligt facklitteratur för plastbåtsreparationer avråder man från integrerade tankar av flera skäl: Diesel kan penetrera småsprickor och mätta plasten så att reparationer försvåras. Färskvatten kan lättare orsaka osmos än havsvatten. Att ett laminat blir omgärdat av vatten på båda sidor gör problemet ännu större. Reparation av integrerade tankar kan vara svårt, man kommer inte åt att inspektera och åtgärda ev. spickor och läckage.
Tomas (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 14:51

Tomas:

Instämmer i Seawolfes svar. Vi råkade ut för såna problem med en äldre Najad 34. När båten stod på land sipprade diesel ut under båten och det trängde in i glasfiberlaminatet runt sprickan som gick där skrovhalvorna var hopplastade. Besvärligt och dyrt att reparera. Vi lät sätta in en ståltank. Har också hört talas om liknande problem på äldre Rassy-båtar. Tror nog att de flesta varv har slutat med integrerade tankar för ganska länge sedan.
Ulf Bergenlid,… (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 14:51

Ulf Bergenlid, SXK Btn:

Instämmer i ovanstående. Integraltankar för diesel skall undvikas i båtar av glasfiberarmerad polyester. Integraltankar för vatten kan möjligen accepteras. Dieselolja har låg ytspänning och kan tränga in i skrovlaminatet, särskilt i den längsgående skarven (har inträffat). I princip borde ett båtskrov vara åtkomligt för inspektion från insidan i så stor utsträckning som möjligt.
magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 14:51

magnus:

Overseas 40 av Rolf Eliasson har integrerade tankar - vattentankar under kojerna - och jag tror bränsletankarna är också integrerade, men har inte kunnat kolla om den minnesbilden stämmer. Talade med en seglare som har alla sina tankar byggda på detta sätt på sin 43 fots båt, tankarna är tjugo år gamla och han har inte haft problem. Är det inte så att tankar, av vilket material det må vara, om de är byggda så att de är otillgängliga - under motorn osv. - eller inte har ordentliga inspektionsluckor kan bli problematiska. På en liten båt har jag tänkt placera integrerade vattentankar under kojerna och bränsletankar på vardera sidan längst ner i förvaringsutrymmen i sittbrunnen mot ruffskottet. NM epoxi leverar material till tankarna på Overseas 40 - som jag förstår det -, ser jag till att använda rätt material och byggteknik borde jag kunna lyckas. Arbete med epoxi och glasfiber är mig inte främmande och på de små utrymmen som jag har på båten blir det mycket svårare att få plats med tankarna med annan byggmetod. Jag har heller inte hittat någon bra beskrivning på hur tankarna ska svetsas i rostfritt, men är beredd att tillägna mig den tekniken (har skaffat mig en lämplig inverter med tanke på andra arbeten)om jag får veta hur man ska bära sig åt och om det skulle visa sig vara nödvändigt. Samma gäller tankar i polyeten (HDPE) som ju skulle vara mycket bra material och används på många välbyggda båtar. Men även där vet jag inte var jag kan inhämta de nödvändiga kunskaperna för att svetsa i detta material. Finns det företag i Stockholms-trakten som kan tillverkingen av tankar i HDPE, färdiga tankar passar inte i min båt?
Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 14:51

Seawolf:

Man tvingas ju bli bekant med gamle Murphy efter hand i livet. Ni vet, han som ligger bakom att 'allt som kan gå fel kommer att gå fel och vid det olämpligaste tillfället.' Jag känner Murphy och han känner mig, och det är häpnadsväckande hur han lyckas hitta varenda liten potentiell svaghet i en konstruktionslösning som man aldrig hade fantasi att identifiera. Men, man lär sig, även av andra, inte minst genom att aktivt läsa vilka möten de haft med honom. Det kan nog vara så att Murphy inte lyckats hitta ALLA integraltankar som installerats, eller att hans härjningar i en hel del av dem ännu inte observerats av båtägaren. Man kan ju springa över en trafikerad gata med hörselskydd och förbundna ögon ganska många gånger utan att Murphy hinner fram. Men inte är det ett bevis för att metoden är tillförlitlig... Själv tror jag att en integraltank är en alldeles för stor lockelse för Murphy för att jag skulle våga skänka honom chansen. Bara för att nämna ett exempel: det är nästan standard att man får småsprickor i skottinfästningar vid en skaplig grundstötning som i övrigt inte behöver repareras. De är inget att bry sig om normalt, och är svåra att hitta. Normalt spelar de ingen roll. Men med interaltankar: Murphy fullkomligt dreglar....
Ulf Bergenlid (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-17 - 14:51

Ulf Bergenlid:

En möjlighet är att Du tillverkar kompletta tankar av GRP, åtminstone för bränslet, dvs. som ej är integrerade i skrovet. Det har fungerat i min båt i över 25 år, men vid senaste rengöring observerade jag några plastpestliknande angrepp i den invändiga gelcoaten.
Björn Green
Senast inloggad: 2024-06-04 - 14:15

Björn Green:

Jag har en integraltank för färskvatten i min Vindö 40, byggd 1976. Det går att komma ner i den med en igelkott-levang. Jag har inte haft några problem med den tanken, men om det skulle uppstå så skulle jag lägga in en gummisäck i passande storlek. Det måste vara det enklaste sättet att "reparera" en krånglande integraltank. Gummisäckar finns i varierande storlekar och kvaliteter både för vatten, diesel o toatankar. Min erfarenhet är att de har en livslängd på c:a 10 år. De säljes i båttillbehörsaffärerna till ett i sammanhanget rimligt pris, och utnyttjar de mest konstiga utrymmen på ett optimalt sätt. Kryssarhälsningar, Björn.