Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-06-19 - 12:45
Husdjur ombord till Sverige

Mona Hedlund:

Skulle vilja ha reda på vilka regler som gäller när man kommer in i svenska vatten om man har med sig sitt husdjur ombord och har seglat från annat land?

kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Gränspassager inom EU på kontinenten är enklare än vid inpassering till Sverige. Följande gäller för hundar o katter: Djuret ska vara vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser som återfinnes på www.sjv.se , dvs jordbruksverket, tel 036-155533. I korthet innebär detta vaccination mot rabies mm. Numera har hundar ett pass vari är inskrivit vilka vaccinationer som är gjorda. Har man inte vaccinerat o fått ett pass tar det flera månader att ordna detta. Innan man anländer gräns ska man uppsöka veterinär i utlandet för en sista spruta. Sedan ska man "gå på rött" men seglar man kan man ringa tullen så avgör de vad som ska göras. I de flesta fall kan man segla till valfri hamn bara man har alla papper klara och hör av sig till tullen före ankomst. Beträffande resa till o från Norge är det fritt fram utan åtgärd. Jag vill i detta sammanhang varna för att inte följa gällande bestämmelser. Tullen är uppmärksam på speciellt den olagliga hundsmugglingen. För andra djur gäller särskilda bestämmelser - se www.sjv.se.
Jan-Otto Linde… (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-19 - 21:14

Jan-Otto Lindell, leg vet:

Hej Det är också obligatoriskt att hunden/katten är avmaskad. Veterinär utomlands ska 1-10 dagar före hemresan avmaska hunden eller katten mot dvärgbandmask. läs mera på Jordbruksverkets hemsida: http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/inutforselavlevandedjur/inochutforselavhundochkatt.4.7502f61001ea08a0c7fff49990.html