Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-07-16 - 18:36
Dyrare och senare leverans

Jan Tukler:

Hej, Överenskom med ett båtvarv om bl a byte av invändig klädsel i min båt. Kom överens om ett pris på 25 000 kronor totalt för samtliga åtgärder och leverans före 1 maj. Det första arbetet var av så dålig kvalite att jag underkände det den 29 maj d v s en månads försening. De gjorde då om arbetet men lade på eget bevåg en skrovisoleing under mattan. För denna isolering kräver de 5 000 kronor extra. De vill dessutom inte lämna kvitto på betalningen. Med tanke på att arbetet är sex veckor försenat tycker jag kostnadshöjningen är väl magstark. Den enda dokumentation som finnes är de brev där jag till varvet bekräftat våra överenskommelser. Några dokument från varvet existerar inte. Vilka är mina juridiska möjligheter och hur förfar jag lämpligen. Vänliga hälsningar Jan Tukler 070 538 88 00

Stephanie (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-19 - 22:36

Stephanie:

Bara en teknisk aspekt. Det är nästan omöjligt att ersätta en äldre skrovisolering med ny utan att ha ett utjämnande underlag för att få ytan slät. En fråga om vilken kvalitetsnivå man vill uppnå. Därtill har isoleringen ett mervärde så rent penningamässigt är 5000:- rimligt.
Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-19 - 22:36

Johan Westman:

Alla former av överenskommelser som inte kan styrkas via skriftliga handlingar är förenade med vissa bevissårigheter. Har du dock handlingar som visar dina åttaganden är det bra så långt. Det är även så att eftersom det är ett varv som är ena parten är det ett näringsidkare/konsument förhållande och därmed är konsumnttjänstlagen tilämplig, vilket ger en avsevärt större bevisbörda för näringsidkaren. Har dom på eget bevåg lagt på vissa saker som inte är beställt och som inte är en direkt följd av de andra arbetena har de av den info jag fått här, ingen rätt till prisjustering i enlighet med vad de begärt. MVH! Johan Westman Jurist åt Sxk