Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-06-19 - 12:45
TBT i båtfärg

Hans Brolin:

Nu har det hänt igen (det brukar hända ca två ggr per år). Miljöforkare har återigen fastslagit att båtägare målar sina bottnar med TBT (TriButylTenn) som har varit förbjudet sedan 1989. Säg mig: Hur gör ni egentligen? Jag för min del har inte sett TBT-baserade färger hos färg eller båthandlare på snart två decennier. Importerar ni från något land där det inte är förbjudet (Nigeria?). Eller, hemska tanke, kan det vara så att forskarna ser det dom vill se. När de hittar TBT i botten vid en småbåtshamn så antar de automatiskt att det är från småbåtarna det kommer. Kan det möjligen vara så att småbåtshamnen ligger intill en större farled? Långedrag ligger ju t.ex. inte alltför lång från stora inseglingen till Gbg och Navishamnen i Stockholm ligger mitt i inre hamnen där finlandsfärjorna passerar. På stora båtar har ju TBT varit tillåtet sedan helt nyligen. Kan det möjligen vara därifrån TBT kommer? Eller har det legat kvar på botten i de två decennier som har gått sedan det förbjöds? Någon som vet? Hade det varit koppar de skrev om hade jag förstått en del ... Undrar Hans

Lars-Göran Sandgren (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:06

Lars-Göran Sandgren:

De senaste åren har jag erbjudits att köpa "riktig" bottenfärg "sådan som de stora båtarna använder". Eller "effektiv färg som bara varven får använda". Jag har alltid avböjt och ifrågasatt lagligheten i att använda sådan färg och fått allehanda förklaringar. En person, ägare av ett mindre "varv" som jag anlitade för mindre snickerijobb (numera tydligen nedlagt) frågade om jag var polis, vilket jag inte är. Det verkar alltså inte så svårt att få tag på ospecificerad färg och man kan misstänka viss svarthandel med otillåtna produkter.
Jonas Åberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:06

Jonas Åberg:

Den färg som kallas "..som de stora båtarna använder" är troligen kopparbaserad. Användning av TBT har såvitt jag förstår varit förbjuden för fartyg även över 25m längd sedan 1993. TBT är mycket giftigt och skall självklart inte användas. Båtar över 12m längd får fortfarande använda kopparbaserad bottenfärg. Det är nog denna som refereras till som "storbåtsfärgen" SXK anser och debatterar för att förbudet mot kopparbaserade bottenfärger skall upphävas. SXK anser inte att kopparbaserade färger är miljöskadliga, ett flertal artiklar i detta ärende kan läsas via kryssarklubbens hemsida. I princip går argumentationen ut på att koppar använts i hundratals år utan påvisad miljöpåverkan vid användning av verktyg, koppartak mm. Ingen har observerat att växter och djur vid ett hus med koppartak tar skada. Anledningen rent kemiskt är att de kopparjoner som lämnar en kopparyta omedelbart bildar stabil koppar som sedan inte reagerar med omgivningen. Om man vill kan man se det som att kopparbaserad bottenfärg (och hustak) bara är giftig precis invid ytan, så fort de "avskrapade" kopparjonerna kommer i kontakt med vatten så blir de "ogiftiga" De experiment som kemikalieinspektionen hänvisar till är inte relevanta för fullskale effekter som vid bottenmålning och hustak. Det är alltså inte miljöfarligt att använda kopparbaserad "otillåten" färg - trots vad kemikalieinspektionen hävdar. Debattartikeln i DN angriper heller inte kopparbaserade färger utan endast TBT. Jag har inte hört talas om någon fritidsbåtsägare som använder tennbaserade färger och tror att man får söka andra förklaringar till mätningsresultaten än storskalig användning av fritidsbåtsägare.
Om koppar. (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:06

Om koppar.:

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=1933420 Det stämmer nog att det inte stod ngt om koppar i DN. Men i vetenskapsradion var det ett inslag om kopparfärg och dess påverkan påverkan Onsdagen den 5 mars 2008 "I en ny doktorsavhandling vid Stockholms universitet visar systemekologen Johanna Gardeström att koppar från båtfärger och även bromerade flammskyddsmedel från elektronikskrot, gör att bara de allra starkaste hoppkräftorna överlever. Det gör havet sårbart för kommande miljöförändringar."
Bo Håkansson (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:06

Bo Håkansson:

En fundering om var ifrån larmrapporternas TBT-gift kan komma. Utöver yrkessjöfarten och ett litet antal stora fritidsbåtar som kringår reglerna genom att registreras som fartyg och målas av varsfolk så är det nog väldigt få fritidsbåtar som målas med TBT. Var ifrån kommer då den TBT som uppmätts i småbåtshamnar? Kan det va gamla synder från 70-talet som återuppstår? Det är numera vanligt och ofta nödvändigt att behandla en gammal båtbotten med epoxi för att motverka böldpest. Innan behandlingen måste all gammal bottenfärg och även gelecoaten tas bort. Båtarna det ofta gäller är från 70-talet och har sannoligt många lager med giftig bottenfärg där det älsta lagret är lika gammalt som båten. Om de avlägsnade gamla färgresterna inte tas om hand så läcker ded troligen i många fall ut i vattnet om arbetsplatsen är belägen vid en båtuppläggningsplats. Det är alltså nödvändigt att informera om dessa risker och lämna förslag på hur färgen ska samlas in och detrueras för att detta evetuella läckage ska upphöra.
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lasse L:

..kommwer att göra en TVinspelning i Hinsholmen (Gbg) onsdagen 7 maj. Alla är välkömmna helst med egna båtar. Bottenfärger o båt ekonomi skall diskuteras. Vet ej tiden.