Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-05-16 - 14:41
SXK:s egna bojar

Anders S:

SXK har som bekant ett antal bojar. När dessa bojar placeras ut undrar jag om SXK har någon överenskommelse om detta, och i så fall med vem? Jag utgår från att någon ger tillstånd, men vem är den rätta att fråga? Det andra är SXK:s syn på obehörigt utnyttjande och vad som kan göras respektive bör göras. Var går gränsen för obehörigt nyttjande?

hafsorkestern
Senast inloggad: 2024-02-24 - 01:30

Niklas Krantz:

Nja, lite undvikande är ju svaret, tycker jag som lägger mig i. Om den som icke är medlem vägrar att ansluta sig och inte vill flytta, vad händer då? Jag föreställer mig att det inte finns något annat att göra än att skälla och bråka, och det är ju inte någon bra pr för SXK. Upplägget att förbjuda ickemedlemmar att använda bojarna uppmuntrar tyvärr till sånt, vilket jag vet har förekommit. Jag uppskattar bojarna mycket, särskilt när de är lediga när jag kommer, men jag gillar också en trevlig stämning i hamnarna. mvh Niklas
Björn Green
Senast inloggad: 2024-05-07 - 13:18

Björn Green:

Hej Slocum! Båtmärket kan man känna igen på 8 - 10 m med normalsyn, när man kan jämföra med sitt eget båtmärke. Tekniskt sett skulle det vara enkelt, och utan merkostnad, att göra märket större, men de flesta anser att det är lagom stort nu. Vi rekommenderar inte båtar tyngre än 8 ton att använda bojarna. Vimplar och lås låter dyrt och krångligt. Svårigheten är nog att förbli vänlig och låta inbjudande, när man vid behov berättar om reglerna... Kryssarhälsningar, Björn
Slocum (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-19 - 10:08

Slocum:

Jo, rektangulära båtmärket med årets årtal, har jag på min båt, problemet är att detta är så litet att det kan vara svårt att se utan att gå ombord på båten ifråga, någon annan annan lösning skulle behövas. Vad detta skulle vara är förstås inte så lätt att komma på. Här finns utrymme för ideer, några förslag: 1 Bojvimpel, stor, olika färger varje år med årtal? 2 Någon form av låsanordning på bojen (tekniskt svårt, ideer?) och en nyckel som hämtas ut respektive lämnas tillbaka varje år? Hälsningar
Björn Green
Senast inloggad: 2024-05-07 - 13:18

Björn Green:

Det räcker inte med att vara medlem, båten måste vara inregistrerad också ! Det som visar att båten är inregistrerad är varken klubbvimpeln eller de runda stävmärkena, utan det rektangulära båtmärket med årets årtal på. Det är 7 cm högt och 5 cm brett och har samma färgsättning som årets matrikel. På segelbåtar placeras det företrädesvis på mastens framkant mellan däck och bom, annars på ruta eller överbyggnad. Båten måste även ha utifrån väl synligt namn, för att få ligga vid bojarna, max 24timmar. Medlem får utsmycka sin båt med SXK-vimpel och stävmärken utan att den är registrerad i SXK, men då får den inte ligga vid bojarna. Att registrera båten kostar 100:-/år extra. Några drar sig för det. Båtar registrerade efter 1 februari kommer inte med i det årets matrikel utan nästa. Enklast registrerar man båt och/eller medlemskap under "Medlemsärenden" på hemsidan www.sxk.se Bojarna är Kryssarklubbens egendom, och kostar oss mycket arbete och stora summor varje år. De är mycket populära, men alla har inte förstått reglerna. Vi kan bara upplysa, vänligt men bestämt. Kryssarhälsningar, Björn
Slocum (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-19 - 10:08

Slocum:

Några synpunkter efter sommarens segling på västkusten (är ensamseglare, med lätt rörelsehandikapp, så bojarna är av stor betydelse för mig): 1, Konstaterat att flertal båtar som legat vid bojarna haft SXK märke och/eller flagga men vid kontroll i matrikel har båten ej återfunnits. Kan förstås vara helt nyregistrerad båt men inte alla jag sett? 2, Har en nyinköpt äldre segelbåt, vid köpet hade båten Kryssarklubbens märken på båda sidor på bogen (relativt nya) och jag vet att förra ägaren bevisligen inte var medlem (fast det diskuterade jag inte vid köpet). Detta visar att problemet uppenbarligen finns.
Ulf Dyberg
Senast inloggad: 2021-06-15 - 18:20

Ulf Dyberg:

SXK:s ambition är att inhämta tillstånd från vattenägaren. I vissa fall har detta ej skett bl a beroende på att det har varit svårt att klara ut vem som är vattenägare. Aktuell lässtyrelse kontaktas i den måm bojplaceringen berör naturreservat. Samråd sker med Transportstyrelsen vad avser sjösäkerhetsfrågan. SXK:s svajbojar är SXK egendom. Bojarna får endast utnyttjas av medlemmar. Regler för nyttjanderätt framgår av SXK Matrikel samt återfinns på webbsidan. Båtägare som utnyttjar boj utan att ha nyttjanderätt erbjuds i första hand medlemsskap i SXK. Hoppas att svaret är tillfyllest. Om så inte är fallet är Du välkommen att kontakta mig. Med vänlig hälsning Ulf Dyberg Ordf. SXK Hamn- och Farledsnämnd
Uttern7000
Senast inloggad: 2019-07-28 - 12:20

Jag har precis idag 4/9-18 blivit medlem och reggat båten. Kommer att under hösten ligga vid bojar på Bohuskusten tänkte jag.

Frågan är ; Hur gör jag utan bojmärke?

Stefan