Hoppa till huvudinnehåll
leif sundberg
Senast inloggad: 2021-09-27 - 19:16
Samfällighetsförening med båthamnar som förföljer mig

Bor i en samfällighetsförening som har både båthamnar och båtuppläggningsplatser. Styrelsen gillar numera inte mig och gör sitt yttersta för att försvåra för mig. Upptrappningen har skett i tre steg. 1. Man sa upp min vinterplats (som jag haft i 13 år) en vecka före min planerade upptagning nu i september. 2. En vecka senare sa man upp mina brygg och bojplatser. Motivering från föreningen: Vinterplats att jag själv uttalat mig att platsen var rent ut sagt livsfarlig och att en alternativ plats lutade för mycket. Båtplatserna: Att jag vid upprepade tillfällen inte följt hamnkaptenens anvisningar. Mina kommentarer: Vinterplatsen så var uttalandet ryckt ur sitt sammanhang, det gällde att avgiften borde nedsättas då föreningen grävt ett dike som går in på platsen och att det därför inte är en fullgod plats i och med att det är svårt att använda stege vid poleringen. Jag tog hjälp att formulera ett svar där vi tillbakavisade det de påstod och pekade på att det fanns många alternativa placeringar som var fullgoda och inte påverkade andra vinterbåtar då hamnplanen är i det närmaste tom. Båtplatserna: Det var bara en gång och gäller min dotters segeljolle, vilken flyttades ut utanför föreningens mark ut i snåren där den inte hindrar någon eller något, samt att jag tidigare fått ha en jolle stående på hamnplanen under fem år, med samma regler och samma hamnkapten. Regeln är att alla båtar ska vara sjösatta före midsommar, en regel som skapades för att alla roddbåtar som vinterförvarades skulle komma i sjön och inte hindra gräsklippningen. Dotterns mirrorjolle (3,3 m väger 45 kg) går inte att ha liggande i sjön, den måste tas upp mellan seglingstillfällena. 3. Jag hittade rätt på att i området finns i anslutning till det ena hamnområdet ett samfällt markområde som är avsett som sjöviste. Jag kollade upp det med Lantmäteriet och de såg efter en enklare undersökning inga direkta hinder att jag ställde båten där och att föreningen inte hade med saken att göra. Jag informerade såväl övriga medlemmar som styrelsen om att jag skulle ställa båten där och varför. Ställde dit vaggan en vecka före själva upptagningen, väl synlig från delar av styrelsens hus. Styrelsen bör ha varit väl medvetna om att jag skulle välja denna väg ur problemet från jollediskussionerna ovan. Någon vecka efter upptagningen protesterade styrelsen och menade att jag stod på föreningens mark, vilket inte stämmer. Föreningens revisor fick då med styrelsen på att undersöka vad som gäller. Tyvärr hittade Lantmäteriet ett dokument som de inte hittat vid tidigare undersökning och det visade att även den samfällda marken ligger inom samfällighetsföreningens båtnadsområde och att föreningen därmed har rätt att bestämma markanvändningen. Då detta är nytt har inte årsmötet fattat något beslut om markanvändningen, men styrelsen anser sig ändå ha rätt att vända sig till Kronofogden och begära handräckning om jag inte frivilligt flyttar båten. Om jag frivilligt flyttar den så får jag dock flytta den till den plats de sa upp mig från och jag får mina båtplatser tillbaks. Men det är lättare sagt än gjort, vintern är på väg in här i Stockholm, det tar närmare en månad på helgerna att riva täckning, sjösätta båten, flytta vagga, ta upp båten och täcka den igen. Jag har svårt som ensamstående med ett litet barn ägna alla helger under en månad åt en meningslös flytt. Dessutom har jag nu ett tillfälligt jobb men är i övrigt arbetslös med en ersättning på bara 7000 kr/månad, vilket gör att kostnaderna blir mycket kännbara för mig. Båten är 12,5 m lång så det är ett ett stort projekt. Har föreningen rätt att begära denna flytt av mig? Jag står inte i vägen för någon, marken har inte används någon gång under de 15 år som jag bott här. Kan jag, om föreningen har rätt, på något sätt förhala processen så att Kronofogde och efterföljande rättegång kommer efter sjösättningen och på så sätt kanske blir avskrivna? Vilka kostnader etc riskerar jag? Jag hoppas att på årsmötet i maj få årsmötet att ogiltigförklara uppsägningarna. Har föreningen rätt att på så lösa grunder säga upp mig, jag äger trots allt en av fastigheterna i området?