Hoppa till huvudinnehåll
775311
Senast inloggad: 2013-05-01 - 10:35
Köpa nu hämta till våren

Christer Magnusson:

Jag avser köpa en begagnad båt i Tyskland. Båten är upptagen och står i båthall. Säljaren vill ha betalt nu medan jag kan ta hem båten först till våren. Om jag betalar båten och sätter mitt namn på den samt ser till att varvet där båten står registrerar mig som ägare - är jag säker då?

Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-29 - 12:51

Larsson, Alexander:

Hej, Intressant fråga. Utöver att jag vill uppmana dig att vara noga vid kontraktsskrivningen över t.ex. lagvalet vid ev tvister m.m., domstolsbehörigheter m.m. Internationella frågor har jag kommenterat i korthet under "Fel i försålt gods" inlägg 24/9-2010. Frågan du ställer berör sakrätten, d.v.s. din möjlighet att med sakrättslig verkan mot tredje man ha förvärvat båten. Du skriver inte vilken storlek båten har, om den är över 15 m så gäller att den skall vara inskriven i tyskarnas motsvarighet till skeppsregistret (jfr SchRegO 10 §). Är det inget sådant fartyg, gäller att ni är eniga om besittningsövergången (BGB 929a §) - så skall det räcka såsom jag förstår lagen; jag har emellertid inte haft möjlighet att konsultera någon litteratur på området nu, och måste medge att jag är lite osäker. Om ni skapar ett avtal, där säljaren överlämnar besittningen till varvsägaren där båten står och avstår möjligheten att få fartyget utlämnat, så är det sakrättsligt säkert (BGB 931 §). Jag skall dock påpeka att andras sakrätter i fartyget kan bestå, det är således viktigt att du ser till att tysken har löst ev. lån och i avtalet GARANTERAR att båten inte är säkerhet för några fordringar. I all hast! Vänliga hälsningar, Alexander