Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2020-05-25 - 15:03
Laddning av batteribank

Olof Nordell FF150:

Hur bör man koppla kablarna då man har flera förbrukarbatterier, i mitt fall tre batterier på vardera 60 Ah? Jag har läst någonstans att man bör koppla diagonalt, dvs. pluskabeln till första batteriets pluspol och minuskabeln till sista batteriets minuspol. Därigenom får alla batterierna samma laddström.

Hur bör man i så fall koppla in en lös batteriladdare? Enligt ett svar på fråga 03-11-04 " "Generator problem p.g.av laddning av batteri?" kan man få problem med s.k. "garageladdare". "Dessa är oftast bara s.k. halvvågslikriktade och ger en mycket dålig likspänning. Men det duger till att ladda batterier om man först kopplar bort exempelvis + polen till förbrukare. Kan förstöra instrument mm. om dessa är inkopplade under laddning." Gäller detta problem även för laddare som exempelvis CTEK, en switchande laddare med laddström max. 3,3A?

Om man ligger i gästhamn med landström vill man givetvis kunna använda belysning och andra förbrukare ombord samtidigt som man laddar batterierna. Undviker man problemet om man kopplar in batteriladdaren diagonalt men tvärtom i förhållande till kablarna till generator och förbrukare, dvs. pluskabeln till sista batteriets pluspol och minuskabeln till första batteriets minuspol? I så fall tar ju förbrukarna ström från batterierna och inte från laddaren.

Jag har en batteriseparator från Delab Marin (BSR 57).


Lasse L (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Lasse L:

Vid den låga laddströmen som det här frågan om har det ingen praktisk betydelse om du kopplar diagonalt.
En switchad laddare har helvågslikriktning och ställer inte till något av problemen som du talar om

Jörgen (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Jörgen:

Hej
Jag har samma undran men i detta fall gäller det inkopplingen av solcellen, hur ska dom sladdarna sitt på batteribanken ?

Ernst Blixt, m… (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Ernst Blixt, medlem i BTN.:

Schema med inkoppling av solpaneler finns på: http://www.delabmarine.se/ .