Hoppa till huvudinnehåll

Qvinna Ombord

Program för Qvinna Ombord våren- sommaren 2024
Qvinna Ombord program vår sommar 2024.pdf

.

Därför behöver vi fler aktiva och engagerade kvinnor ombord:

  • Ökad säkerhet och trygghet för alla
  • Mer jämlikt och jämställt
  • Ett ökat konsekvenstänk om risker ombord

För att lyckas kommer vi att:

  • Uppmuntra kvinnor att ta ansvar på båten
  • Lyfta kvinnliga förebilder
  • Bekräfta den kompetens vi redan har
  • Lära av varandra
  • Bli starka tillsammans

Qvinna Ombord – värdegrund

  • Utveckling under tillåtande och trygga former med hänsyn och respekt för alla.

=============================================================================
Kontaktperson: Maria Haggärde, maria.haggarde@icloud.com, 073-931 01 92                                                                                                   

Facebook:  SXK Qvinna Ombord Karlstad

www.sxk.se och www.kdss.se

====================================================================
2024-01-05
Qvinna Ombord - Perspektiv på verksamheten.

Att vara ”Qvinna Ombord” kan innebära så mycket mer än att vara ombord på en båt. Kommitteen Qvinna Ombord syftar till ökad säkerhet och trygghet för alla ombord på en båt, att sjölivet blir mer jämlikt och jämställt samt att uppnå ett ökat konsekvenstänk om risker genom att öka kunskapen ombord på en båt. Men sen innebär verksamheten så mycket mer.

Det är en förmån att få tillfälle att kunna träffas över generationsgränserna och att kunna utbyta erfarenheter från båda håll.  En yngre personen (utan artrosaxlar) kan tex dra igång en utombordare hur lätt som helst, klättra upp och ner och hit o dit etc etc. Så kan vi, som är äldre, bidra med våra erfarenheter av att lösa situationer med trilskande motorer alternativt hårda vindar och revade segel.

Sjösättningsdagar och upptagningsdagar är andra evenemang som är intensiva och spännande att vara med om. Det sjuder av aktivitet vid hamnpiren och alla hjälps åt på bästa sätt för att få i respektive få upp både egna och andras båtar. Det är lärorikt. När jag tidigare inom familjen varit mer av en åskådare än delaktig vid tex mastning och avmastning (dvs tog hand om barnen) var jag mäkta imponerad och tänkte att ” det här verkar krångligt och obegripligt”.  Nu är jag visserligen på grund av ålder inte lika delaktig i alla moment utan vevar mest – men hela processen är ju begriplig, det finns en logik och det är ju inte alls så komplicerat!

En annan trevlig erfarenhet i Qvinna Ombord-verksamheten är att ibland kunna segla tillsammans med seglare som har mer erfarenhet och kunskap och få ta del av deras kompetens. Vid andra tillfällen kan jag/vi i vår tur få introducera nya eller orutinerade segelintresserade som njuter av att få styra tant Trygg och lära sig babord och styrbord, skota och slacka på seglen. Så välkommen ombord!

Brita Bolin medlem i Qvinna Ombord SXK Vänerkretsen
.

 

.2020 Sommaren som gav begreppet distans en ny innebörd
Hur många distansminuter har Tant Trygg seglat i år? Och höll vi distans till varandra?
Så klart vi gjorde! Det är just det fina med segling, att man är utomhus och kan hålla lagom avstånd trots att man njuter av gemenskapen. 
Klicka nedan
https://www.sxk.se/vanerkretsen/artiklar/2020-sommaren-som-gav-begreppet-distans-en-ny-innebord

 

.


2020-12-05
Pandemitid och längtan ut på Vänern med Eskadersegling 26 -27 juni till Nabben

Vid planeringsmötet 10 mars inför sommarens eskader trodde vi att pandemin skulle vara över när det var eskaderdags i juni. Men den höll i och vårens Qvinna Ombord-möten/aktiviteter, vårrustning och sjösättning genomfördes med fysisk distansering.Eskadern planerades enl. FHM’s riktlinjer, sovmöjligheter på Nabben bokades och i slutändan blev vi 4 deltagande båtar.

På IF-båten Tant Trygg var Anna JB skeppare med Lena dV och Gunilla som gastar.Maria, som kom från Mörudden med sin Nimbus 26 gastades av Brita. Skeppare Camilla med sin Maxi Fenix hade Eva G och Paula samt Fox (en Groenendael) i sin besättning och skeppare Eva med sin Albin Viggen gastades av Karin S.

Tant Trygg lämnade bryggan vid ett-tiden på fredagen och hade sedan en fin kryss ut på Sätterholmsfjärden ut till Nabben. På en av de övriga båtarna övades Man-över–bord enligt konstens alla regler med en fem-litersdunk. Badet intogs efter lyckat manövrering mitt ute på sjön i ljummet Vänervatten. På Nabben slöt övriga båtar upp. Vi hade verkligen prickat in fantastiskt väder och det var härligt varmt o skönt i vattnet. Vi badade o grillade och hade en härlig samvaro. Några badade bastu sent på kvällen och pandemin kändes långt, långt borta.Alla var nöjda med eskadern och den gav mersmak till kommande säsonger.

Brita o Lena