Hoppa till huvudinnehåll

Om Vänerkretsen

Svenska Kryssarklubbens Vänerkrets har sitt säte i ort vid Vänern och är en sammanslutning av medlemmar av Svenska Kryssarklubben företrädesvis bosatta runt Vänern och västra Vättern.

Kretsen har till uppgift att inom ramen för Riksföreningens syften arbeta för sådana för medlemmarna gemensamma intressen som på grund av lokal eller regional karaktär inte kan tillgodoses av Riksföreningen.Kretsen bildades 1995.

På sydspetsen av Värmlandsnäs ligger Vänerkretsens uthamn Ekenäs. Om du inte äger båt går det lika bra att ta sig hit ut även landvägen. Du passerar då gammal kulturbygd på en slingrande väg ut mot Näset. Viltvarning kan nog vara på sin plats, det finns både älg och rådjur på Värmlandsnäs.
Det här är första anblicken när du kommer till Ekenäs sjövägen. Bryggan, i bakgrunden Sjöbodarna som rymmer hamnkontor, kiosk café samt uteservering. På Vänerkretsens anslagstavla finns information om Kryssarklubben, Vänerkretsen, Luröskärgården och landskapet kring Värmlandsnäs.
Från bryggan utgår även turbåtar till Lurö.
Här finns ca 25 st gästhamnsplatser. Se Ekenäs på menyn.

Kretsen utkommer med en tidning, Vänerkryss som distribueras till våra medlemmar via e-post och som dessutom finns på denna hemsida. Vänerkryss på menyn.

Vänerlotsen innehåller beskrivningar av naturhamnar i en pärm som håller på att avvecklas.

Vänerkretsen har de senaste åren lagt ut ett antal SXks-bojar. Se Hamn och farled.