Hoppa till huvudinnehåll

Program- och utbildningsnämnden

Progam- och Utbildningsnämnden informerar och vägleder kretsar, nämnder, kansli och styrelse i alla utbildningsfrågor från "Att bli med båt" till kommunikation, säkerhet, navigation till teknik. Syftet med Kryssarklubbens utbildningsverksamhet är att våra medlemmar ska stärka sin nautiska kompetens och visa gott sjömanskap. Det innebär bland annat att visa ansvar, omdöme och hänsyn på sjön.

Program- och Utbildningsnämnden:

 • Dokumenterar alla utbildningar, som genomförs inom Kryssarklubben.

 • Erbjuder service och information om Kryssarklubbens utbildningar.

 • Öka samarbetet med de övriga nämnderna

 • Arbetar som remissorgan till styrelsen och för Kryssarklubbens talan i utbildningsfrågor.

Detta åstadkommes genom

 • Kontinuerlig kontakt med medlemmarna. Det sker främst genom kretsarna och deras representanter och kontaktpersoner

 • Kretsarnas representanter som i nämnden anmäler utbildningsbehov och utbildningsintresse. I första hand handlar detta om utbildningar, som inte finns dokumenterade i utbildningspärmen.

 • Kretsarnas representanter som till nämnden anmäler genomförd utbildning med utvärdering. Denna utvärdering skall först och främst avse utbildningens innehåll. Därigenom ges utbildningsnämnden möjlighet att för SXK räkning kvalitetssäkra förekommande utbildning.

 • Kontinuerlig kontakt med våra nordiska systerorganisationer, samt övriga båtorganisationer i landet. Detta inkluderar NFB, där utbildningsnämnden kan vara en dialogpartner vad gäller intyg, behörigheter mm.
   

 • Vid behov kontakter med myndigheter inom landet, inom norden och EU för att få information om lagstiftningsfrågor


Styrelsens uppdrag till Program- och Utbildningsnämnden

Nämndens övergripande uppgift
Nämnden ska utveckla, stödja, dokumentera och samordna program- och utbildningsverksamheten inom Svenska Kryssarklubbens Riksförening, kretsar och stiftelser.

Nämndens arbetsuppgifter
Inom nämndens verksamhet ligger:

 • Att löpande uppdatera och tillhandahålla en förteckning över programaktiviteter i syfte att vara en inspirations- och tipsbank med kontaktuppgifter för den som planerar programaktiviteter.
 • Att löpande uppdatera och tillhandahålla en förteckning över utbildningar i syfte att vara en inspirations- och tipsbank för den som planerar utbildningsprogram.
 • Att tillhandahålla information om lämpliga elev- och lärarstudiematerial för utbildningar och där så är möjligt även tillhandahålla elev- och/eller lärarstudiematerial till kretsarna. Nämnden skall dock inte sälja kommersiella studiematerial.
 • Bistå med bland annat verktyg, rutiner, mallar och administration för att underlätta arrangerandet av programaktiviteter och utbildningar.
   

Tillbaka till alla nämnder