Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-06-19 - 12:45
Bottenfärg igen?

M.Grahm:

Kan någon klargöra hur det förhåller sig med vanlig bottenfärg för västkusten i förhållande till s.k. fartygsfärg? Så vitt jag förstår är aktiv substans koppar i båda, fungerar färgerna på samma sätt? Är det samma typ av koppar? Om - är det i så fall bara mängden koppar som skiljer och om det är så hur mycket skiljer det? De som använder sig av fartygsfärg målar nytt någonstans i intervallet tre till fem år. Frågan ställd på sin spets - om fatygsfärgen innehåller dubbelt så mycket koppar men läggs på i samma mängd var tredje år torde detta vara bättre för miljön, antaget att all koppar är samma och oavsett färg hamnar i havet.

KJELLF
Senast inloggad: 2017-09-26 - 19:07

Kjell Fredgren:

Den sk farygsfärgen innehåller betydligt mer gift än nu tillåtna bottenfärger för fritidsbåtar. Bl a TBT (tributyltenn) som orsakat stor skada på djurlivet i våra kustvatten. TBT är förbjudet sedan mer än 10 år och får inte användas på fritidsbåtar i Sverige. Kommunernas miljöinspektörer kollar allt oftare vilka färger båtägare använder så se upp, det kan bli dyrt att fuska, milöbrott ser man allvarligt på idag. Jag tror dessutom att förbudet gäller all användning i hela Europa från 1/1 2009. När det gäller kopparhalten har den diskuterats intensivt i alla media. Kemikalieinspektionen är emot all användning i bottenfärger men tillåter viss användning på västkusten. Men halterna är mindre idag än för några år sedan. SXK syn på saken kan du se på SXK,s öppningssida. EU har inte satt ner foten ännu, utredning pågår. Havstulpaner växer inte på ytor där det finns fria kopparjoner, men vilka andra gifter som finns i våra bottenfärger är inte känt för oss användare. Koppar i färgen är av stor betydelse för alla träbåtsägare på västkusten där skeppsmask är ett stort hot mot oskyddad träbordläggning. Skeppsmask stoppas effektivt av koppar. Plastbåtar har ju inte det problemet. EU,s beslut kan möjligen förändra situationen. Vi får vänta och se.
pelle (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:28

pelle:

Precis som du säger så är TBT förbjudet i Sverige liksom i många andra länder och det gäller även i "fartygsfärg" som säljs här. Så vad menar du med att denna färg innehåller betydligt mer gift?? Bl.a. TBT??
Roger Ryberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:28

Roger Ryberg:

Det kan hända att Kjell har någon inside information, men jag trodde att koppar i bottenfärgen var en ickefråga i övriga EU. Bakgrunden är ju att Holland önskade få ha ett förbud för sina inlandsvatten och fick det och då hängde Sverige på genom att hävda att Östersjön- Bottenhavet- Bottenviken också var ett innanhav, och med sedvanlig logik fick väl också Kattegatt- Skagerack hänga med. I övriga EU betraktas koppar inte som ett gift, så lite komiskt är det att se alla svenska debattinlägg som utgår från motsatsen.
KJELLF
Senast inloggad: 2017-09-26 - 19:07

Kjell Fredgren:

Det här med bottenfärger för fritidsbåtar är svårt att helt kort beskriva. Dels är det ett omfattande ämne med olika regler för ostkust och västkust och dels är debatten infekterad av allehanda åsikter. Pelle Visst är det så att färger som säljs i Sverige inte får innehålla TBT. Ändå finner man fortfarande TBT i båthamnarna, myndighetena blir upprörda och pekar genast ut båtägarna som miljöbovar. Sen är det ju så att all färg som används i Sverige säljs inte "över disk" här. Vad innehåller dessa produkter? Var kommer de ifrån? Sk fartygsfärg (godkänd) får användas på båtar över 4x12m (=fartyg) och då kan kopparoxidhalten öka från ca 10% upp mot 60% (västkust) och ca 40% (ostkust), även i tillåtna bottenfärger. Sedan finns det ett problem som är svårare att komma åt och det är att giftsubstanser under 1% (vikt%) inte behöver redovisas av tillverkarna. (Detta besked fick jag vid en debatt med representanter för KEMI för något år sedan). Gå in på kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se, där finns uppgifter om alla godkända, och inte längre godkända, bottenfärger. Roger Nej jag har ingen insiderinfo, och jag vet att koppar i bottenfärg är en ickefråga i EU. Men Sverige/KEMI kommer att begära dispens om EU deklarerar sin ståndpunkt. Det har KEMI klart uttalat. Nu är koppar trots allt inte farligare än att bottenfärg med upp till 52% kopparoxid får annvändas på fartyg även i Östersjön, med undantag av Bottniska viken. Men färgen blir genast farlig om stryks på botten av en fritidsbåt under 12m, då får den inte innhålla någon koppar alls! Det senaste påbudet för oceangående fartyg innebär att de numera måste deklarera vilken bottenfärg de har innan de får tillstånd att anlöpa Europeiska hamnar. Sen hänger det på kontrollen om det fungerar. Då jag bor på västkusten så är problemet inte så stort. Det går att hitta fungerande och godkänd färg även till min gamla träbåt som, förutom havstulpaner, måste skyddas mot olika typer av skeppsmask. Hoppas att jag lyckades bättre nu.
M. Grahm (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:28

M. Grahm:

Kjell, Om vi återvänder till min ursprungliga frågeställning d.v.s. skillnaderna mellan vanlig färg och fartygs dito. Jag antar att det du skrivit här gäller tillåtet för fartyg - "Sk fartygsfärg (godkänd) får användas på båtar över 4x12m (=fartyg) och då kan kopparoxidhalten öka från ca 10% upp mot 60% (västkust) och ca 40% (ostkust), även i tillåtna bottenfärger." Om "upp mot" gäller så borde man med tillåten fartygsfärg på fritidsbåt uppnå samma miljöbelastning men bättre bottenresultat om man med fartygsfärgen målar någonstans mellan var fjärde till sjätte år? Skulle också vara intressant och få en uppgift på vad och hur mycket t.ex.Jotun, International och Hempel m.fl. har i sin färg som för fartyg är tillåten i Skagerack o Kattegatt?
/// Patrik (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:28

/// Patrik:

http://apps.kemi.se/bkmregoff/InfoAmnen.cfm?AmnID=634&visa=ja&sokval=CAS Hempels Nautic, på den förbjudna listan var väldigt popolär bland oceangående seglande fartyg tidigare. Den var utvecklad för segelbåtar och var rätt lika Hempels Mille Dynamic, men med mer kopparoxid. Jag vet inte vilken efterföljaren är, kan det vara "olympic"??? Högt & Fort /// Patrik
KJELLF
Senast inloggad: 2017-09-26 - 19:07

Kjell Fredgren:

Till ursprungsfrågan Mig veterligt finns ingen undersökning som kan ge ett direkt svar på din fråga. Det enda råd jag kan ge är att använda en "hård" färg typ "Hard racing Xtra" och inte en sk "blödande" färg som läcker ut ny kopparsubstans hela tiden. Patrik Hempels Nautic och Olympic är båda klass 2 färger och därmed inte tillåtna för fritidsbåtar under 12 m. Frågan om "ersättare" får du ställa till Hempel. Jag vill åter peka på länken: http://www.kemi.se Gå in på "Aktuella frågor" och "Båtbottenfärger". Där finns alla aktuella uppgifter om klass, innehåll mm
/// Patrik (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:28

/// Patrik:

Jag vet att Nautic och Olympic INTE är tillåten för fritidsbåtar, det var därför jag skrev seglande fartyg (större än 4x12 meter). Varför kan jag inte ställa frågan har??? Om du inte vet behöver du ju inte svara. Högt & fort /// Patrik
Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:28

Seawolf:

Den som vill lägga krut på att förstå detta med koppar: Läs http://www.ivl.se/rapporter/pdf/B1349.pdf från IVL, Svenska Miljövårdsinstitutet. Sen är det bäst att nämna att bara norrlandsälvarna som passerar kopparhaltiga trakter lär laka ut bortåt 60.000 ton koppar till Östersjön varje år. I den form som den giftiga kopparvarianten omvandlas till inom hundradels mm från sin yta i havsvatten med tillräcklig mängd ligander att förena sig med, läs ovan. Om man gör antagandet att genomsnittsbåten skulle läcka ut 0.5 kg koppar per år, så motsvarar bara norlandsälvarna c:a 120 miljoner båtar. Om så mycket koppar är ett problem, så skulle det väl märkas på något sätt? I Pitetrakten i alla fall. Dessa kopparföreningar är ett väsentligt och livgivande spårämne i naturen. Såg ni inslaget i Rapport för några månader sedan där jordbruket klagade över att halterna av dessa ämnen på åkrarna nu var så låga att skördarna minskar? Kemikalieinspektionen stöder sig på försök med koppar i slutna vattenvolymer där liganderna blir bristvara, och då får kopparn större räckvidd och skadar omgivningen. Som i en invallad hamn med stillastående vatten och många fritidsbåtar. Men som sagt, man kan sakna en slags "vetenskaplig domstol" dit prestigefyllda och fanatiska myndighetsutövare kunde dras för prövning. Det finns ju ett lagråd för lagar osv, det borde finnas motsvarande för vetenskaplig relevans också.
pelle (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:28

pelle:

Jag använder Olympic på min (segel)båt och jag tror den ersätter Nautic. Bottenmålar vartannat år. OBS båten är tillräckligt stor.
Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-20 - 18:28

Magnus:

Den förra länken fungerade inte tydligen. Prova denna: http://www.ivl.se/download/18.2f3a7b311a7c806443800055134/B1349.pdf eller gå till http://www.ivl.se och sök efter B1349.pdf