Hoppa till huvudinnehåll
hafsorkestern
Senast inloggad: 2024-06-16 - 17:30
Nationalitetsflaggan

Niklas Krantz:

Jag har en fråga som jag inte vet riktigt om det är juridik eller ej, dock delvis. Det gäller en fråga där praxis tycks vara på väg att förändras, månne på grund av den allerstädes närvarande globaliseringen. Det gäller den svenska flaggan, när den ska föras, hissas och halas. Jag har för mig att jag sett nånting i Kryssarklubbens papper om hur man ser på det, men lyckas inte hitta det nu. Däremot har jag hittat 4 kapitlet i Sjötrafikkungörelsen där det står att ett skepp, dvs större än 12 m långt och 4 m brett, ska föra nationalitetsflagga när man har svenskt örlogsfartyg i sikte eller om man är inom skyddsområde och är under gång. Det gäller mellan solens uppgång och dess nedgång. I Örlogsboken skriver Marinen att svenska flaggan hissas kl 8.00 på morgonen (9.00 nov-feb) och halas vid solens nedgång eller senast 21.00. Kommer man till Medelhavet är det aldrig någon som halar eller hissar några nationalitetsflaggor. Svenska fritidsbåtar har ju i många år tagit in sina flaggor under natten, men numera liknar svenska naturhamnar mera Medelhavet. Det behöver ju inte vara fel, men vad är det som gäller? För juridiken, Kryssarklubben och hur ser det ut i de övriga nordiska länderna? mvh Niklas Krantz www.hafsorkestern.se

Hans O (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-13 - 12:48

Hans O:

Att ha flagga betyder semester för min del. Jag har aldrig flagga på en kortare dagstur. Har man den dygnet runt på semestern ser man vilka i en hamn som är semestergäster och vart de kommer ifrån. Det är trevligt tycker jag. Att bekymra sig om flaggregler från 1800-talet är rent trams som saknar all relevans idag.
info@p-andersson.se
Senast inloggad: 2022-09-07 - 10:32

Peter Andersson:

Niklas tar upp en intressant frågeställning. Man kan konstatera att "Vett och rätt till sjöss" inte längre omfattar nationsflaggor. Förr var det en självklarhet att inte ha mössa på sig inomhus, nu ser man även medelålders män med keps oblygt sitta till bords. Det är inte längre olagligt att flagga "fel", utan lagen har ersatts med frivillighet. En flagga medför tillhörighet, men heraldiska regler säger att man inte flaggar i mörker. En riktig sjöman tar ned nationsflaggan i hamn kl 21.00, och detta omfattar även eventuell honnörsflagg. Det är inte nödvändigt att stiga upp kl 08.00 och sätta flaggan på en fritidsbåt, vilket fartyg enligt sedvänjan skall göra. Fritidsbåten flaggar när han vill. Båt under gång behöver inte ta ner flaggan, men behöver inte heller föra någon om man inte är nära utländsk kust eller myndighetsfartyg. Att flagga i akterstaget är att likna vid flaggning på halv stång och skall undvikas. Läs mer i den svenska delen av: http://www.purjehtija.fi/uploads/qnq453xmhmj.pdf /pa
Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-13 - 12:48

Johan Westman:

Hej! Reglerna för skepp är en sak, dvs där finns strikta regler allt för att kunna visa den juridiskt viktiga länken till flaggstaten. Att sedan falggstaten kan vara ett antal olika länder är en annan sak men den går jag inte in på här. Flaggreglerna är här dom någon redan har påpekat frivilliga, men som reservofficer i flottan följer jag de gamla reglerna om 0800-2100 om sommaren. MVH! Johan Westman jurist åt Sxk
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-13 - 12:48

Hej! Såhär lite långt efteråt, men i alla fall: ska man vara riktigt nog med begreppen så står det faktiskt inte, som frågaren först skrev, att det skulle stå i Örlogsboken att flaggan "halas", utan givetvis att den halas ner. Att hala betyder inte något redan i och för sig nedåtgående, utan att man drar till sig ett rep, ett tåg, en lina. Hissa och hala är inte ett motsatspar. Man kan hala in, hala an, hala genom, hala upp (t ex en spann) hala upp en jolle vilket innebär att i förh till fartyget hala den föröver etc etc. Och vi känner ju till nedhalare ombord, inte bara "halare". hala den mot fartygets för. Man hissar flaggan gm att hala i flagglinans hissande part och man halar ned den med den halande parten. SAOL då, kanske ngn invänder, men SAOL återger allmänspråket och inte (annat än i undantagsfall) fackspråk; Allmänspråket är en registrering av "vad folk säger", lätt förenklat och det här fallet alltså et utslag av söndagsseglarspråket. Boken Flaggan och Fanan, utg av Stiftelsen Sveriges Nationaldag (num Rikskommitten Sveriges Nationaldag) lyder under Riksdagen och återger det officiella språkbruket vid flaggceremonier och i den används föjdaktligen begreppen hissa - hala ner.

Kommer ni åt så läs gärna en utförlig artikel om den här terminologin införd i tidskriften Flottan Män (juni 1979) och skriven av amiralen Oscar Krokstedt och med den uttrycksfulla rubriken Flottans män skall tala Flottans språk.

Vänliga hälsningar

Lasse Greting

Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-07-13 - 12:48

Freudiansk felskrivning, uppenbart, men jag avsåg givetvis:  "...Man hissar flaggan gm att hala i flagglinans hissande part och man halar ned den med den nedhalande(!) parten..."

/ Lasse Greting

hasse_A
Senast inloggad: 2024-02-25 - 01:57

Jag har vid några tillfällen hälsat, d.v.s. tagit ur flaggan ur sitt fäste och hållit den horisontellt när vi mött ett svenskt örlogsfartyg men aldrig fått något svar på denna hälsning. Det verkar som att inte ens försvaret numera är så noga med flaggreglementet.

Vi seglar numera utomlands och jag har inga betänkligheter att låta nationsflagan sitta uppe dygnet runt.

/Hasse Almqvist