Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-05-16 - 14:41
Problem med båtklubb

Bert Juhlin:

Hej! Är sedan 1994 medlem i en SBU-ansluten båtklubb belägen mellan Oskarshamn och Mönsterås, alltså utmed Kalmar Länskusten. I år fattade klubben vid årsmötet beslut om att båtar som stått längre än 5 år på land antingen ska sjösättas eller transporteras bort från området. Problemet är att min båt är under ombyggnad, däcket är bortrivet, maskinen urtagen, båten som är på 38 fot är manöveroduglig och knappast sjövärdig och därför inte lämplig att sjösätta. Klubbens till mig tillsända skriftliga krav på sjösättning är inte presicerad till mer än att båten måste sjösättas under 2008, jag undrar om det rent juridiskt då räcker med att lägga i båten och genast ta upp den igen, alltså samma dag. Transport bort från området kräver ny upplägsplats villket jag inte har lyckats ordna med. Vad händer om jag låter båten vara kvar i sitt båthus (ägt av mig) utan att den sjösatts eller transporterats bort, vilka åtgärder kan klubben då vidta med min egendom. Klubben har också sett till att förklara mig som ej fullvärdig medlem efter det att klubben eldat upp bryggdäcket där jag hade en bryggplats, man kan bara vara fullvärdig medlem om man innehar en bryggplats i denna båtklubb - jag har inte erbjudits ny bryggplats.

johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-19 - 08:31

johan Westman:

Hej! Nu är klubbfrågor inget som har med ditt medlemsskap i Sxk att göra då du är med där som privatperson, men jag skall försöka svara så gott det går. OM jag har fösrstått saken rätt så har ni sedan 14 år haft ett avtal där du mot ersättning får låta din båt stå på klubbens mark. Du är även medlem av klubben. Klubben har utan att specificera krävt att du skall sjösätta eller bortforsla din båt. Enligt Dig vill ha bli av med dig. Du sade att det var på ett årsmöte som beslutet fatatdes, var beslutet giltigt enligt stadgarna? Kan vara värt att lusläsa dessa. Om beslutet var rätt fattat så har det tillkommit i laga ordning och det är för din del demokraatins nackdel, dvs att majoriteten kan fatta beslut. En mer intressant fråga är vad gör de om du inte flyttar på båten? De kan inte förstöra din egendom och vid ett försök till avhysning kan du vägra, så de får nog allt sitta där med din båt på sitt område tills dess att ni kan komma överens. Du hade själv en bra idé och det var att sjösätta båten en dag och ta sedan upp den, då har du uppfyllt reglerna. Jag skulle nog i alla fall råda dig till att försöka föra en dialog med klubben. Ring gärna om du har frågor! MVH! Johan Westman Jurist åt Sxk
Bert Juhlin (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-19 - 08:31

Bert Juhlin:

Båtlubben ifråga är så oerhört intresserad av att bli av med mig som medlem att man till och med bränner upp ett fullt intakt bryggdäck för att man ska kunna förklara mig som ej fullvärdig medlem. Båtklubben använder sig av metoder som knappast hör hemma i en demokrati utan mera i en diktatur. Har varit i kontakt med SBU om det inträffade men den juridiske ansvarige på SBU säger sig inte kunna göra något för enskillda klubbmedlemmar då SBU är en organisation för båtklubbarna och inte för båtklubbarnas enskillda medlemmar. Måste ställa frågan: är svenskt båtliv som det oftast framställs i propagandan från dess organisationer en folkrörelse sprungen ur demokratiska värderingar eller är den som det mera framstår som, sprunget ur totalitära ismer. Jag har fortfarande inte fått några konkreta juridiska svar på mina frågor jag ställde i mitt förra och första inlägg i denna tråden. Eftersom SXK som medlemsförmån utlovar juridisk hjälp hoppas jag verkligen att man står upp för det man i sin medlemsvärvnigskampanj lovar.
Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-19 - 08:31

Magnus:

Det låter som om klubben inte är intresserad av att din båt skall stå och renoveras hos dem. Så om du lyckas finna en juridisk fint i kombination med en del utgifter för lyft osv. för att undgå det senaste beslutet, så är väl risken stor att det då kommer nya klubb-beslut osv. För en utomstående betraktare verkar det mera fruktbart att lyssna med t.ex. lantrukare inom trakten, och få hyra en bit mark att hålla till på med båthus och renoveringen.