Hoppa till huvudinnehåll
Gunnar E
Senast inloggad: 2024-05-22 - 14:09
Delbetalning av båt

Gunnar Ehnbåge:

Hej. Jag är delägare i konsortium som skall köpa en begagnad Hallberg-Rassy 37 nu på söndag 6 december, förutsatt att besiktningen visar att båten är utan anmärkning. Ägaren är en privatperson. Båten ligger på uppläggningsplats i Limhamn. SXK:s köpekontrakt skall användas. Delbetning skall ske enligt följande: 1/3 vid kontrakt, 1/3 senast 1 februuari 2010 och 1/3 vid leverans 18 april 2010. Båt skall vara försäkrad av säljaren fram till leverans. Vad skall vi tänka på med hänsyn till risken att ha en delbetald båt stående i Limhamn? Tacksam för omgående svar. Mvh Gunnar

kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Bra att ni använder SXK-kontrakt. Dock lite att tänka på: Båten övergår ju inte till er såsom ägodel förrän den är tillfullo betald. Se till att få kopia på försäkringsbeskedet. Kontrollera noga ägarförhållandet och ev skulder. Försök att få med en klausul som ger er rätt att återfå erlagd betalning om värdet på båten av någon anledning minskar innan ni övertar 18 april. Båten kan brinna eller utsättas för skadegörelse, frysskador etc så att värdet minskar trots återställande genom försäkringen. Förtydliga att skicket vid leverans ska vara detsamma som vid kontraktskrivningen. En fullständig utrustningslista (undertecknad av säljaren) ska bifogas kontraktet. Alla felaktigheter ska anges skriftligen. Ingår vinterhyra, sjösättning etc? Ange i kontraktet att slutbetalning sker först efter noggran provning i sjön och godkännande av er. Försök att få med att säljaren ska ha ordnat alla felaktigheter inom 3 vecker efter sjösättningen annars sänks slutbetalningen motsvarande kostnaden för vad ett varv skulle debiterat. Vi sjösättning är det inte ovanligt att flera fel uppkommer: Motorn går varm, laddar dåligt, ryker och startar ej som önskas. Seglen är sämre än förväntat. Båten läcker underifrån och ovanifrån vid regn mmm. Mycket att tänka på. Lycka till Lennart Lundin
Stefan K (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-29 - 13:17

Stefan K:

Hej! Några kommentarer: - Varför betalningsrater som för ett nybygge? Tanken med förskott/betalningsrater gentemot ett nybyggnadsvarv är att förskotten ska spegla varvets kostnader så att varvet slipper låna pengar i bank. Förskott är normalt bra för både säljare o köpare, men förutsätter alltid att köparen ska ha bankgarantier på alla förskott. Seriösa varv ser alltid till att köparen inte tar risk vid t.ex. en konkurs. En mindre handpenning borde väl vara tillräckligt vid ett privatköp av en beg båt? - Ni blir inte ägare till båten förrän "tradition" har skett. Dvs. att ni också har tagit den i besittning. Hälsningar Stefan Kindeborg ordf. BTN