Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-06-17 - 11:09
Sjösätter inte som avtalat

SW:

Jag har min båt upplagd på ett kommersiellt varv och betalar för sjö- och torrsättning och av/påmastning, men gör allting annat själv. Kontraktet med varvet innehåller avsnitt om parter och dessa tjänster, dessutom finns en bilaga som verkar kopierad från standardavtal (Sweboat?)om upplåtelse av båtplats, se bif scannat dokument. TYvärr kan jag bara skicka med sidan 1 (av 2) pga storleksbegränsning i bilagan. Jag har vid ett flertal tillfället utttalat att jag vill sjösätta tidigt, t ex genom muntliga besked i samband med upptagning, email i slutet av mars och bekräftande telefonsamtal i april om sjösättning senast 28 april. 26 april ringer varvet och meddelar att man inte kommer att hinna sjösätta som planerat. Orsaken är en kombination av att det inte finns plats att flytta runt båtar på land, sen islossning samt tidig påsk. Resultatet blir att jag inte kan vara ute i båten första-maj helgen (3 dagar). Jag tycker att jag fått en bekräftelse på önskad sjösättning, och har i stort sett planerat min vår efter detta. Vidare är jag tvungen att ta in på hotell över helgen eftersom jag lånat ut min bostad till långväga gäster. jag tycker också att jag lider skada i form av att jag inte kan utnyttja min båt som planerat (3 dagar mindre av ca 35 dagars segling på ett år är drygt 8% av min totala båttid). Läser jag i bif villkor verkar sjösättning styras av att varvet "i god tid" skall meddela tid, vilken man knappast gjort. Kan jag hävda ngn form av kompensation för detta (varvet anser sej inte vilja ge detta)? Hur driver jag lämpligen processen vidare i så fall? ARN? Process?

Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-06-17 - 11:58

Johan Westman:

Som det står i ditt avtal som jag bara har sett en sidan av skall dom meddela dig i god tid före sjösättning. Jag kan hålla med av vad du berättar att god tid inte är uppfyllt. För att då få ersättning måste du först kunna visa att de har brutit ett avtal er emellan och sedan att du lidit skada. Jag kan inte hitta i avtalet att de garanterar en sista dag för sjösättning, därmed faller tyvärr dina anspråk redan på den punkten. Nu är mitt svar givet endast med grund av vad du här beskrivit och om du har mer info får jag be dig kontakta mig för vidare dialog. MVH! Johan Westman Jurist åt Sxk