Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-06-19 - 12:45
Rasad båthall Wallhamns marina

Tim S:

Denna text fanns införd på Wallhamns Marinas sida hallkollaps.wallhamnmarina.se/ som beskriver förloppet för skadorna. Nån timme efter införandet hade Wallhamns Marina tagit bort texten : Det är faktiskt så att den som hyrt ut lokalen till båtägarna är den som ansvarar mot dem. Alla skadersättningsanspråk skall riktas till uthyraren, dvs till den dit båtägarna betalar via sitt avtal. Det finns inget direkt avtal mellan fastighetsägaren och båtägarna, så därför kan ingen talan föras direkt mot denne. Konsekvensen blir troligen en rättstvist mellan uthyraren och fastighetsägaren, där trätan gäller om vem som är skyldig att bevaka hur mycket snö som finns på taket. Det är värt att påpeka att i många företagsförsäkringar finns det undantag för takras som beror på att snölasterna har överskridits. Uthyraren kommer naturligtvis att sprida bilden att anspråk skall riktas mot fastighetsägaren. Men så är det inte, såvida inte avtalen har speciella skrivningar om sådant. Men det har de troligen inte. Och börja inte i den änden, ni spiller bara tid och advokatpengar i onödan i så fall.