Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2020-06-01 - 16:08
Fungerande harmlös bottenfärg finns redan

Seawolf:

Vi som nöjer oss med en fungerande förhållandevis harmlös bottenfärg kan nu koppla av. Som ni kanske hört så har IVL (Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning) jobbat fram en rapport om kopparfärgernas påverkan på havet.

Detta tror jag är denna rapport: http://www.ivl.se/rapporter/pdf/B1349.pdf

Kemikalieinspektionen var delfinansiär i början, tills resultaten började skönjas. Då hoppade de av. Den drar ned Kemikalieinspektionens (med deras onyanserade krav på bottenfärger) byxor till knähöjd och det som syns är inte vackert.

Utdrag ur IVL-rapportens inledning:

"Koppar är en av de vanligaste metallerna i samhället. Det är en essentiell metall för alla kända livsformer men toxiska effekter kan uppstå vid ökad exponering. Risken för att ekotoxikologiska effekter ska uppstå i en viss situation är dock svår att bedöma, eftersom Cu till stor del förekommer i former med låg biotillgänglighet."

"Ämnen som komplexbinder en metall benämns ligander. I havsvatten uppvisar halterna av de oorganiska liganderna liten variation och de kan vanligen beskrivas som funktioner av saliniteten. Förhållandet mellan halten av den fria kopparjonen, Cu2+, och halten av de oorganiska komplexen är därför relativt konstant och förändras inte nämnvärt med varierande totalhalt av Cu."

Av rapporten framgår att kopparn från färgen omvandlas till den hamlösa föreningen i stort sett omedelbart som den lämnar färgens ytskikt.

För att ta några exempel......men kopiera ned rapporten till din hårddisk innan Kemikalieinspektionen eventuellt får den olagligförklarad, konfiskerad eller något liknande. och läs föralldel hela.

Hasse Svedberg… (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg medl 284511:

Det är väl som man har misstänkt: Vi är i utsatta för en mängd påbud från myndigheter, politiker, m.fl. Påbud som är suboptimerade - inte totalt optimerade - samt också baserade på ett generaliserat tänkande. Faktaunderlag saknas oftast och det är dessutom fult att vara "tekniker", den grupp som i sin verksamhet arbetar utifrån fakta.

I rapporten nämns äntligen koppartak m.m. som jag själv har tyckt borde ifrågasättas (i jämförelse med våra bottenfärger)!

Hasse S
seabeijner
Senast inloggad: 2011-08-10 - 12:03

Ulf Beijner:

Nationalencykl skriver:I havsvatten finns små mängder lösta salter av tvåvärd koppar; kopparhalterna ör mycket låga c:a 10 upph till -4 g/ton. Koppar är ett livsnödvändigt spårelement och finns i levande organismer.
Mängden koppar som finns i världshaven uppgår till c:a 120 000 000 ton
Hälsn Ulf