Hoppa till huvudinnehåll

Uppmärksammade för mångåriga ideella insatser för Svenska Kryssarklubben

Peter, Lars, Gunnar och Ingela
På Kryssarklubbens årsmöte i helgen blev flera medlemmar, tillika funktionärer, uppmärksammande för sitt ideella arbete.

Peter Follin
Peter Follin, Västkustkretsen för mer än 50 års ideellt arbete. Han har starkt bidragit till att skärgården på Västkusten blivit både säkrare och tillgängligare, med detaljerade hamnskisser, bojar och bergdubbar att förtöja vid.
Ända sedan Västkustkretsen bildades 1948 har föreningen arbetat med att tillgängliggöra naturhamnar för sina medlemmar genom hamnskisser. Idag finns det över 300 skisser över naturhamnar och hur man tar sig in till dessa på ett säkert sätt. Peter såg också till att allt materialet digitaliserades. Mellan åren 2009 – 2015 var Peter ordförande för Västkustkretsen.

2015 blev Peter ordförande för hela Svenska Kryssarklubben, riksföreningen. Även på riksnivå fortsatte digitaliseringsarbetet under Peters ordförandeskap. Exempelvis sjökort för fler områden än på västkusten, och att bojarna runt hela Sverige nu kan sökas på Kryssarklubbens hemsida. Vidare fick föreningen en app innehållande medlemstidning och tips på färdmål, bland annat. Under Peters ordförandeskap blev Svenska Kryssarklubben mer utåtriktad och tog ställning i båtpolitiska frågor till gagn för sina medlemmar, samt att vad Kryssarklubben tycker i frågorna uppmärksammades i media. Peter var ordförande för riksföreningen fram till 2021.

Peter blev hedersmedlem och fick förtjänsttecken i guld.
 

Lars Möller
Lars Möller, Blekingekretsen, har också fått förtjänsttecken i guld, för mer än 50 års ideellt arbete med bland annat båttekniska frågor. Vidare har han bland annat varit ansvarig för 24-timmarskommittén sedan 1991 i sin krets.

Gunnar Hejde
Gunnar Hejde, Västkustkretsen, har också fått förtjänsttecken i guld, för att bland annat ha arbetat ideellt med segeltävlingen 24-timmars. Gunnar har själv seglat 10000 sjömil i 24-timmars. Gunnar har också under en period, 2007, varit ordförande för riksföreningen. Vidare var han ordförande den grupp som då arbetade fram föreningens nya stadgar, där funktionen rådslag introducerades.

Ingela Möller
Ingela Möller, Blekingekretsen, fick förtjänsttecken i silver för mer än 40 år ideellt arbete, bland annat som mångårig redaktör för kretsens medlemstidning Kretsaktuellt – som hon också utvecklat till en uppskattad informationskälla. Ingela har också varit medlemsrevisor i riksföreningen.


Även Bengt Åke Jönsson som var med i Öresundskretsen, har postumt fått förtjänsttecken i guld. Bengt Åke var bland annat pådrivande i återstarten av Öresundskretsen i början av 80-talet och arbetade ideellt i cirka 40 år.


Foto på Peter Follin. Fotograf: Peter Junermark. Foto på Gunnar Hejde. Fotograf: Kay Kjellgard

 

Förtjänsttecken guld och silver
Förtjänsttecken i guld och silver

Dela i sociala medier