Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Kryssarklubbens nya styrelse

På årsmötet i Sundsvall den 19 november valdes den nya styrelsen för Svenska Kryssarklubben för verksamhetsåret 2022-2023.

Styrelsen består av: Lotta Hildingsson (ifrån Gävle), Peter Borenberg (Karlskrona), Lars-Eric Ericson (Göteborg), Anna Hult (Göteborg), Åsa Kullberg (Norrköping), sittande från vänster: Ann-Katrin Moldenius Hermansson (Stockholm), Kerstin Andersson - ordförande (Stockholm) och Ove Thorin (Göteborg). Se bild.  Saknas på bild: Bo Steiner (Göteborg).

Personerna i styrelsen är också kontaktpersoner för Kryssarklubbens kretsar (kretsar = lokalföreningar) och nämnder (= verksamhetsområden):
Lotta Hildingsson:  Kretsar: Bottenvik, Bottenhav, Eggegrund och Uppsala-Roslags. (Ingen nämnd)
Peter Borenberg: Kretsar: Öresund, Bleking, Dacke. (Ingen nämnd)
Lars-Eric Ericson: Kretsr: Västkust. Nämnd: Hamn- och farled.

Åsa Kullberg: Krets: S:t Anna. Nämnd: Qvinna Ombord, Miljö.
Ann-Katrin Moldenius Hermansson: Kretsar: Sörmland, Stockholm, Väster Mälar. Nämnd: 24-timmars.
Ove Thorin: Kretsar: Väner, Medelhav. Nämnd: BTN.
Bo Steiner: Nämnd: Eskader.

Dela i sociala medier