Hoppa till huvudinnehåll

Nya regler för sjötrafiken på Göta kanal

För dig som planerar att färdas på Göta kanal vill vi uppmärksamma dig på att från och med den 1 mars i år gäller nya, tydligare regler för sjötrafiken längs hela Göta kanal mellan Mem och Sjötorp.

Göta kanal är en av landets största turistmål och har årligen cirka tre miljoner besökare. De nya reglerna påverkar alla som färdas på kanalen. De tidigare reglerna var för många både okända och svåra att förstå. Av den orsaken har Transportstyrelsen utformat regler som är lättare att förstå och följa, genom att bland annat skapa förklarande illustrationer.

Storleken på fritidsfartyg har ökat under senare år, vilket lett till kritiska möten som äventyrar sjösäkerheten på Göta kanal.
Med hjälp av illustrationerna ska det bli lättare både för allmänheten och branschen att göra rätt i framförallt trånga passager.
Fartyg och fritidsfartyg med en längd av minst 15 meter bör vara utrustade med AIS (Automatic Identification System) och med VHF (Very High Frequence) samt ständigt passa VHF-kanal 16 och 10 under gång.

Göta kanal rapporteringslinje


Informationen ovan kommer från Transportstyrelsen.

Mer information: 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Göta kanal (TSFS 2019:140)

 

 

Dela i sociala medier