Hoppa till huvudinnehåll

Kryssarklubbens segelfartyg Gratitude får bidrag från Sjöhistoriska

Svenska Kryssarklubbens Seglarskolas fartyg Gratitude från 1903 har fått 40 000 kronor av Sjöhistoriska museet, som ger bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Totalt fördelar Sjöhistoriska museet en halv miljon kronor i restaureringsbidrag till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. 28 ansökningar kom in till museet, 6 fartyg fick stöd beviljat. Gratitude är ett av fartygen. Hennes hemmahamn är Göteborg, där hon ingår i en flotta av tre segelfartyg som tillhör Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Fartygen är, förutom Gratitude, också Gratia och Atlantica.

De tre fartygen används i utbildningssyfte för ungdomar i sjömanskap; segling och navigation. Omkring 300 ungdomar får varje år sin första upplevelse av havet ombord på något av segelfartygen.

Vidare används fartygen för seglatser för familjer och vuxna som deltar en vecka, en helg eller en dag.

Kryssarklubben har även sitt projekt ”Ny på havet” ombord på fartygen. Projektet syftar till att erbjuda unga som inte annars kommer i kontakt med segling en möjlighet att prova på. Ungdomar från skolor i områden som exempelvis Angered och Bergsjön bjuds in. Projektet får pengar från regeringen. Hittills har 360 ungdomar fått prova på det härliga med att segla på havet med fartygen.


Fakta om Gratitude:
Byggd 1903 i Portleven, Storbritannien. 1930 såldes fartyget till Sverige och användes för fiske och senare lastfartyg. 1957 köpte Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola fartyget och i samband med detta riggades hon om till ketch.

Om Seglarskolan:
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola har funnits sedan 1957. Seglarskolan har kurser för ungdomar, familjer och vuxna som får lära sig segling, sjömanskap och navigation ombord på fartygen Gratitude, Gratia och Atlantica. Alla tre fartygen sköts om av ideella krafter. Även befälet arbetar ideellt och de har både formell kompetens samt Seglarskolans egna utbildningar. Fartygen är klassade som traditionsfartyg.

 

Foto på Gratitude: Towe Wranne, Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Dela i sociala medier