Hoppa till huvudinnehåll

Fler morötter och färre förbud

Svenska Kryssarklubben vill se fler åtgärder som underlättar för fritidssjöfarare att vara miljövänliga. Och färre förbud och regleringar som inte kan övervakas på ett adekvat sätt. Detta är sammanfattningsvis Kryssarklubbens remissvar på de frågeställningar som miljövårdsberedningen ställt.

- Svenska Kryssarklubben är en av världens största båtklubbar med 40 000 medlemmar i motor- och segelbåtar. Det som förenar oss är kärleken till havet, skärgården och båtliv. Därmed är det också självklart att vi vill värna våra havs- och vattenmiljöer, vilket gör redan idag genom att utbilda våra medlemmar i exempelvis eco-drivning och alternativa metoder för att få båtbotten ren, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

Ett annat exempel är Kryssarklubbens kampanj som vi kört i fem års tid, Måla mindre. Den har lett till en minskning av användandet av båtbottenfärg, fortsätter Fredrik Norén.

I miljövårdsberedningens betänkande finns en rad förslag för att värna havsmiljön. Svenska Kryssarklubben konstaterar att betänkandet har en övervikt av ytterligare förbud och regleringar. Istället vill Kryssarklubben se andra åtgärder som underlättar för båt- och friluftsutövare att vara miljövänliga samt informationsinsatser för att öka medvetenhet om hur man bör bete sig. Fler regler och förbud som inte kan övervakas riskerar att bli kontraproduktiva.

Här kan du läsa Svenska Kryssarklubbens svar på de frågeställningar som miljövårdsberedningen ställt. 

 

Dela i sociala medier