Hoppa till huvudinnehåll

Falsk trygghet på sjön

118 000 fritidsbåtar har VHF ombord. Men på bara 26 000 av dessa VHF-apparater fungerar den röda nödknappen. 92 000 fritidsbåtar färdas därmed på vattnet med falska förhoppningar om att få hjälp i sjönöd när de trycker på den röda nödknappen. Att knappen inte fungerar beror på att MMSI-nummer och radiotillstånd saknas. En klar säkerhetsrisk, menar Svenska Kryssarklubben och Stockholm Radio, som vill flagga för detta nu under högsäsong för båtsemestrar på sjön.

Att det är så här beror på en miss i kommunikationen från myndigheter och de som säljer VHF-radio.

Det är helt orimligt att myndigheterna lägger ansvaret på fritidsbåtsägarna, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.
Det är orimligt att myndigheterna lägger ansvaret på fritidsbåtsägarna, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

- Det är, som synes, många fritidsbåtsägare som inte känner till detta, 92 000 närmare bestämt. Det är helt orimligt att myndigheterna lägger ansvaret på fritidsbåtsägarna, utan att informera om att man behöver söka tillstånd samt få ett MMSI-nummer från PTS (Post- och Telestyrelsen) för att den röda knappen på sin VHF ska fungera i en nödsituation, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

- Innan Telia 2003 beslutade om att privatisera Stockholmradio hade vi det ansvaret. Men efter privatiseringen har den ”lilla detaljen” om att informera båtägarna fallit mellan stolarna, säger Jens Johansson, VD på Stockholm Radio.

Svenska Kryssarklubben och Stockholmradio önskar att myndigheterna tar sitt ansvar i denna säkerhetsfråga och ålägger de som säljer VHF att informera sina kunder.

- Jag testade i en butik som säljer VHF-radio. Tyvärr informerade ingen om att man måste söka MMSI-nummer och radiotillstånd från PTS för att den röda knappen på VHF:en ska fungera om man behöver hjälp på sjön, avslutar Fredrik Norén, Svenska Kryssarklubben.

Om VHF:
VHF är en del av ett internationellt nät som även täcker Sveriges kust, samt i Mälaren, Vänern och Vättern. VHF används både av yrkessjöfart och fritidsbåtar. Med VHF har man täckning även där det saknas mobiltäckning.

Den röda knappen på VHF: en, kallad DSC (Digital Selective Calling) är en digital VHF-kanal som ingår i ett internationellt system för automatiskt nödlarm. Det räcker att trycka på den röda knappen för att komma till en räddningscentral, där räddningsledaren ser din båttyp, namn på din båt och var du befinner dig. Inte minst i en stressad situation som i en nödsituation är detta att föredra framför anrop på kanal 16 – Mayday – där du måste säga Mayday tre gånger och ange båtens anropssignal.

Den röda knappen kom till efter erfarenheterna från Estonia-olyckan, för att tidigt kunna larma och uppge sin position.

För att kunna använda den röda knappen på din VHF behövs radiotillstånd (VHF tillstånd) och ett MMSI-nummer som du ansöker om hos Post- och Telestyrelsen (PTS). Om du nyttjar en VHF (sända) utan att ha ett VHF – certifikat (SRC) och ett PTS-tillstånd bryter du mot lagen om elektronisk kommunikation och tillståndsvillkoren. Du riskerar böter eller upp till sex månaders fängelse.

För att få VHF tilltånd behöver du visa upp att du klarat ett kunskapsprov som heter Short Range Certificate (SRC). År 2000 kom ett nytt krav på kunskap, vilket betyder att de som har gamla VHF-certikat, behöver ta ett nytt SRC-certifikat.

Exempelvis Svenska Kryssarklubben har utbildningar i SRC samt handhavande av VHF. SRC-certifikatet utfärdas av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Läs mer på deras hemsida:batlivsutbildning.se

 

Om Stockholm Radio:
Stockholmradio är Sveriges enda civila kustradiostation. Stockholmradio levererar radiobaserade tjänster mot både yrkessjöfart och fritidsbåtar. Tack vare ett nät av radiomaster, kan de kommunicera med dig var som helst utefter kusten och i Vänern, Vättern och Mälaren. I service ingår bland annat upplysningar om kustväder, navigationsvarningar och förmedling av samtal till och från det publika telefonnätet. Självklart tipsar de också om närmaste apotek, vårdcentral, dieselmack, gästhamn och annat som du kan ha nytta av när du är ute på sjön.
www.stockholmradio.se

 

Dela i sociala medier