Hoppa till huvudinnehåll

En studie av tillförlitligheten av XRF-mätningar på båtbottnar

För att undvika påväxt av havstulpaner, alger och mollusker på båtbottnar målar man dessa med en färg som hindrar påväxt. Tidigare innehöll denna färg ofta tributyltenn (TBT), men på grund av substansens starkt giftiga egenskaper när den läcker ut i vattnet - även vid låga halter - förbjöds denna 1989. XRF-analys har föreslagits som metod för att bestämma om det förekommer höga halter av TBT på båtbottnar. Dock, att använda enbart XRF-metodik för att besluta om sanering av båtbottnar är olämpligt, med tanke på de stora variationerna av mätvärden på samma båt. Det innebär att XRF-tekniken kan missa de båtar som verkligen behöver saneras. En kemisk analys av ett skrapprov är betydligt säkrare och den analysen är standardiserad.
Det här visar en rapport som Svenska Kryssarklubben och Västkustens båtförbund låtit göra.

Läs rapporten här (pdf-dokument)

Dela i sociala medier