Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte 2023

Svenska Kryssarklubbens riksförening kallar härmed till sitt 100:e årsmöte, lördag den 14 oktober kl. 13.00-15.00 på Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm. Alla medlemmar är välkomna!

Dokument
Årsmöteshandlingar 
(Årsmöteshandlingar och verksamhetsplan 23/24 finns i appen "Kryssarklubben". Läs mer om appen här: appen Kryssarklubben)

Bilagor

Årsmötet kommer behandla stadgeenliga ärenden enligt följande:

Föredragningslista    

 1. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna.
 2. Godkännande av röstlängd.
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
 4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Val av två rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Jämlikt §14 i stadgarna föreskrivna val av styrelseledamöter och revisorer samt ledamöter av valberedningen.*
 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
 12. Beslut om avgifter och arvoden. 
  - Styrelsen föreslår en ny medlemsavgift för kategori vuxen och vuxen med familj.
    Den nya avgiften blir 575 kr (vuxen) och 635 kr (vuxen med familj)
 13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem.
  13.1 Styrelsens och tidigare årsmötesbeslut om förändring av föreningens stadgar. Klicka här för att läsa mer.
  13.2 Motion från medlem: Arbetsplan för utvecklandet av nämnderna
  13.3 Motion från medlem: Motion om nya stadgarna
  13.4 Motion från medlem: Motion om hemmahamn
  13.5 Motion från medlem: Motion om På Kryss roll
 14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär.
 15. Mötet avslutas.

Val enligt vallista.

Styrelsens förslag samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 1 september 2022 till den 31 augusti 2023 finns här på www.sxk.se/arsmote-2023 senast den 2 oktober 2023. Berättelsen kan även rekvireras från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand.

Vallista

Förslag till ordförande, två år
Kerstin Andersson (omval)

Förslag till ordinarie styrelseledamöter, två år
Lars-Eric Ericson (omval)
Åsa Kullberg (omval)
Max Persson (nyval)
Bo Hedlund (nyval)

Förslag till ordinarie styrelseledamöter, ett år
Anna Hult (fyllnadsval)
Jens Johansson (nyval, fyllnadsval)

Förslag till ordinarie medlemsrevisor, två år
Michael Arneson (nyval)

Förslag till medlemsrevisor, suppleant, två år
Anette Marting (nyval)

Vallistan är enligt nya stadgarna, § 10 Valordning. Styrelsen består av ordförande och nio ledamöter, inga suppleanter. Ena året väljs fem ledamöter och andra året fyra ledamöter. För att komma i fas med detta blir två kandidater föreslagna till val för ett år i år, fyllnadsval.

Från föregående år kvarstår genom det tvåårsmandat som gäller: styrelseledamöterna Ann-Katrin Moldenius Hermanson, Bo Steiner och Ove Thorin. Medlemsrevisor Ingela Johansson och dennes suppleant Hans Gustavsson samt våra auktoriserade revisorer Bengt Beergrehn och dennes suppleant Kerstin Hedberg. Dessa berörs inte av valen vid årsmötet 2023.

Egna kandidatförslag senast den 15 september
Enligt §13 och §14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen. Medlem som vill utnyttja denna rätt ska lämna sitt förslag till rikskansliet via mejl: info@sxk.se eller post: Box 1189, 131 27 Nacka Strand.
Det ska tydligt framgå att det är ett kandidatförslag till årsmötet samt förslagsställarens namn. Förslaget ska vara rikskansliet tillhanda senast den 15 september 2023.

Motioner
Senast den 15 september 2023 ska motioner till årsmötet från medlem vara inlämnade. Motionerna skickas eller lämnas till rikskansliet, skriv Motion på kuvertet.
Svenska Kryssarklubben, Besöksadress: Cylindervägen 12, Nacka Strand. Postadress: Box 1189, 131 27 Nacka Strand. E-post: info@sxk.se
 

Personalia för nyval

Max Persson, förslag som styrelseledamot till riksföreningens styrelse
max Persson
Max (58) bor i Stockholm, men har rötterna i Göteborg. Han har seglat sedan nyfödd och det är fortfarande det största intresset. Är ute på havet så ofta som arbetet tillåter. Kappseglade en hel del som ung, men nu är det nöjessegling som gäller med sin HR 372. Åland är en favoritdestination.  Max har varit medlem i SXK i drygt tio år och arbetar som VD i ett konsultbolag inom ekonomistyrning.

Bo Hedlund, förslag som styrelseledamot till riksföreningens styrelse
Bo Hedlund
Jag är en snart 57-årig man som bor med min fru i en villa i Bredsand strax söder om Sundsvall. Vi har gott om både plats och tid då fyra av våra fem barn nu är vuxna och står på egna ben och den femte inte är långt efter. Jag, som person, är av naturen nyfiken och social. Jag tycker om att utmana mig själv och lära mig nya saker. Jag hoppas och tror också att jag uppfattas som sund i mina värderingar, kommunikativ, pedagogisk och hjälpsam. Min största styrka är min nyfikenhet, mitt engagemang och min förmåga att snabbt sätta mig in i och bidra i komplexa sammanhang.

Jens Johansson, förslag som styrelseledamot till riksföreningens styrelse
Jens Johansson
Jens är 52 år och bor i Stockholm med fru och två barn. Utbildad som sjöbefäl och har arbetat på ett flertal färjelinjer i Östersjön med mera. De senaste 15 åren har han varit företagsledare, bl.a. VD på Stockholm Radio, Sjösassistans, True Heading. För närvarande delägare och VD för Team Marin. Inom föreningslivet har han varit aktiv inom Danderyds Sportklubb och Danderyds Båtklubb. Han har kompetens inom affärsutveckling, marknadsföring, navigation, kommunikation och digitalisering.

Anette Marting, förslag som medlemsrevisor, suppleant
Anette Marting
51-årig värmlänning som sedan -94 är bosatt strax söder om Göteborg. Jag har seglat i 25 år, både i varma och kalla vatten, familje-, leverans- och transportseglingar samt traditionsfartyg. För mig är havet den plats där jag får min avkoppling och återhämtning, året om. Jag känner tillfredsställelse och glädje över att få fler att upptäcka havet och dess fantastiska skiftningar, både inom det stora och lilla båtlivet. Genom att vara båtlivsutbildare och kajakledare på min fritid får jag möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med andra. Säkerhet och trygghet till havs är viktigt för mig och som ett led i det fyllde jag i dagarna på med för mig sista kompetensbeviset i NFB:s regi.
2012-2017 arbetade jag inom Kryssarklubben och har genom det en bred inblick i föreningen samt egna erfarenheter från föreningens verksamheter.
När jag inte befinner mig på havet arbetar jag på Sjösportskolan, Swedish Maritime Academy som utbildningsledare för YH-utbildningarna samt projektledare.


Innan det formella årsmötet bjuds medlemmarna in till en guidad visning av museet med fokus på den tillfälliga utställningen "Planet or Plastic?". Samling kl. 11.30 i museets entré. 
I samband med visningen finns möjlighet att äta lunch på museet. Pris ca 150 kr, betalas på plats.
För dig som är krets- eller nämndrepresentant och ska delta på årsmötet, ingår lunchen kostnadsfritt.
Anmälan till visning krävs och lunch måste bokas i förväg, detta görs på länken här: Anmälan till visning och ev lunch (anmälan är nu stängd för visning och lunch)

(Obs! Du måste vara inloggad på sxk.se för att anmäla dig till visning och ev lunch. Har du inte loggat in tidigare börjar du med att skapa ett webbkonto här)

Planet or plastic utställning på Sjöhistoriska museet

 

 

Sjöhistoriska museet
Årsmötet hålls på Sjöhistoriska museet (bilden) Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm.
Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet