Nämnder

Riksföreningen tillsätter ett antal nämnder inom angelägna verksamhetsområden. De tio nämnderna som finns idag består av medlemmar från de olika kretsarna inom Kryssarklubben.

Här presenteras Kryssarklubbens nämnder och vem som är ordförande i respektive nämnd:

Nämnd

Ordförande

Telefon/E-post

24-timmars
 

Ulf Palm,
Göteborg

070-838 17 83,
24-timmars@sxk.se

Båttekniska
 

Stefan Kindeborg,
Nyköping

073-662 21 33,
btn@sxk.se

Eskader
 

Kjell Vestberg,
Skeppslanda

070-348 01 67,
eskader@sxk.se

Hamn- och Farled      
 

Jan Reutergårdh,
Oskarshamn

070-765 43 31
hamnofarled@sxk.se

Information
 

Solveig Tjernquist
Ekström, Tyresö

070-461 28 18,
infonamnden@sxk.se

Miljö
 

Åsa Kullberg,
Kolmården

070-389 01 00
miljonamnden@sxk.se

Program- och
Utbildning

 

Thomas Lundgren,
Hisings Backa
 

073-331 22 00
publik@lundgren.nu
 

Qvinna ombord
   

Maria Haggärde,
Karlstad

073-931 01 92,
qvinnaombord@sxk.se

SXK-Ung

Vakant

08-448 28 80,
info@sxk.se

Utland

Vakant

08-448 28 80,
info@sxk.se

 

Publicerad 2012-01-03, senast ändrad 2016-03-14