Checklistor

2016-10-18 Har du kontrollerat allt inför vinterförvaringen av båten? Båttekniska nämnden har utarbetat smarta checklistor för att underlätta arbetet vid torrsättning och vinterförvaring.Läs mer »

TBT-färg på båtskrov

2016-10-11 Är TBT-färg på båtskrov ett problem? TBT (tributyltenn) är en substans som utvecklas mot parasiter tex bilharzia och den är mycket giftig. Den har använts i bottenfärger sedan början av 60-talet. 1989 förbjöds den för fritidsbåtar i Sverige och 2003 för handelsflottan. Läs mer »