Useful Information

Användbar information för turistfärd i fritidsbåt/Useful Information as a turist in a pleasure craft.

Baltic Sea Cruising Network är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Alla länder representeras av organisationer liknande Svenska Kryssarklubben.
Nätverkets främsta uppgift är att samla in och sprida information som är till nytta för medlemmarna.

Kort utdrag från information om Sverige/A short excerpt from Useful Information about Sweden:

4963

 

 

Information till medlemmar
För att du ska kunna läsa informationen nedan (pdf) måste du vara inloggad på webbsidan.
Har du inte loggat in tidigare måste du första gången aktivera ditt webbkonto

Information for members
To read this information (pdf), you must be logged in on the website. If you have not logged in before, the first time you log in you must activate your web account

 

Useful Information Danmark (2017)

Useful Information Estonia (2017)

Useful Information Finland (2017)

Useful Information Germany (2017)

Useful Information Latvia (2017)

Useful Information Lithuania (2017)

Useful Information Norway (2017)

Useful Information Poland (2014)

Useful Information Russia (2015)

Useful Information Sweden (2017)

Useful Information UK (2017)

 

Publicerad 2014-05-02, uppdaterad 2017-10-24/
Published 2014-05-02, updated 
2017-10-24