Båt vid en av Svenska Kryssarklubbens bojar

Nytt dokument med bojskisser

Skisser över Svenska Kryssarklubbens bojar, uthamnar och enstavlor finns nu praktiskt samlade i ett och samma dokument.

Nu kan du som är medlem ta del av det nya dokumentet som innehåller skisser med positioner över Svenska Kryssarklubbens bojar, uthamnar och enstavlor. Dokumentet är i pdf-format som kan skrivas ut eller laddas ner.

Svenska Kryssarklubben lägger ut svajbojar på lämpliga platser längs landets kuster samt i Mälaren och Vänern. Bojarna bekostas av Svenska Kryssarklubben och sköts av kretsarna genom frivilliga insatser.
Bojarnas position hittar du på sjökortet, på skisser i matrikeln och i Hamn- och Farledsnämndens information.

 

Läs mer om skisser över bojar, uthamnar och enstavlor <

 

5425

 

 

Foto på båt vid SXK-boj: Kay Kjellgard