Använd flytväst - det räddar liv!

Hälften hade kunnat överleva!

2017-05-19 Sverige är en del av den Internationella Flytvästdagen som i år äger rum söndagen den 21 maj. Flytvästdagen är den dag då vi, en lång rad organisationer och myndigheter, vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön. Du kan också hjälpa till att sprida budskapet!

Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet för omkomna genom drunkning 2016 i och med fritidsbåtsolyckor visar att hälften förmodligen skulle kunna ha överlevt om de använt flytväst. Ytterligare några hade överlevt om de hade haft möjlighet att larma då de flöt i vattnet.

Av de 307 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 185 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst.

Årligen drunknar i Sverige ett trettiotal människor i samband med fritidsbåtolyckor. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 90 procent saknar flytväst när de hittas.

Bäst på att använda flytväst är hundar, därefter kommer barn och kvinnor. När det gäller männen så menar många att de kan simma och att de därför inte behöver någon flytväst. Tyvärr räcker det inte att kunna simma om man plötsligt och oförberett skulle hamna i vattnet.

Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek. Vattnet i havet och våra sjöar är nästan alltid farligt kallt. Den omedelbara köldchocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.

FAKTA
I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 30 personer per år i fritidsbåtsolyckor. Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder. Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna. Ungefär hälften av båtolyckorna sker i samband med fritidsfiske. Hälften av de omkomna är män över 50 år. Fler än hälften har druckit alkohol. Den akuta dödsorsaken är, praktiskt taget alltid, drunkning. Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg. Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas med enkla medel.

Ytterligare information:
Mikael Olausson, Svenska Livräddningssällskapet
mikael.olausson@sls.a.se 
08-120 102 45

Text och bild från Svenska Livräddningssällskapet

 

Hjälp till att sprida budskapet den 21 maj! 
- Ta på dig din flytväst
- Filma eller ta en bild på dig
- Lägg upp bilden på Instagram och Facebook. 
   Tagga med #flytvästdagen #svenskalivräddningssällskapet

5336

 

På Svenska Livräddningssällskapets sida finns mycket nyttig information om vattenkunskap, simskolor, utbildning, statistik och säkerhet samt en karta och lista på flytvästdepåer runt om i Sverige som lånar ut flytvästar.
Läs mer på Svenska Livräddningssällskapets webb!

 

 

Medlemmar i Sjösäkerhetsrådet:
Transportstyrelsen, ordförande, Båtförsäkringsbolagen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksföreningen Sveriges Gästhamnar, Sjöfartsverket, Sjöpolisen Region Stockholm, Sjöpolisen Region Väst, Sjöräddningssällskapet, SMHI, Sweboat - Båtbranschens Riksförbund, Svenska Båtunionen, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Sportdykarförbundet, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund